Yêu cầu lập báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về phân tách tác động môi trường dự án đầu tư thi công các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai thi công mới tuyến các con phố sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h), các con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể cung cấp khai thác tốc độ xa lộ 350 km/h trong tương lai.

Theo đây, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp có Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án đầu tư thi công các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, bao gồm cả phân tách tác động môi trường của dự án thích hợp có quy định của pháp luật về đầu tư thi công.

Trước đây, trên cơ sở yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, tháng 2/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải các con phố sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải các con phố sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có dự tính công đoạn phát triển tuyến các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam có các GĐ.

Đến năm 2020, tìm hiểu phương án thi công mới tuyến các con phố sắt tốc độ cao, các con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục Bắc – Nam, trong đây dự tính các điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên thi công trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn, độc đáo khu vực kết nối có Hà Nội và Tp.HCM như các đoạn Hà Nội – Vinh, Tp.HCM – Nha Trang.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai thi công mới tuyến các con phố sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h), các con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể cung cấp khai thác tốc độ xa lộ 350 km/h trong tương lai, ưu tiên thi công trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc – Nam theo khả năng huy động vốn.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đã đi vào hoạt động toàn tuyến các con phố sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc – Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ xa lộ 350 km/h.

Căn cứ công đoạn nêu trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải triển khai rà soát các tìm hiểu trước đây về dự án các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam để cập nhật, đã đi vào hoạt động Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án.

Goldenpeninsula.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm