Yêu cầu công khai số series phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc

Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT) vừa đề nghị những Sở Tài nguyên và Môi trường phải công khai số series Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất bị thất lạc lên website của những Sở này.

Vụ việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị mất hơn 1.029 phôi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất từ năm 2014 và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra thông báo truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra, đến nay vẫn chưa có kết quả. Vụ việc nêu trên, phản ánh hiện trạng quản lý phôi Giấy chứng nhận QSDĐ không nghiêm ngặt, để xảy ra mất mát, thất lạc nhưng không có giải pháp giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đất đai đã có công văn đề nghị những Sở Tài nguyên và Môi trường công khai những series phôi Giấy chứng nhận bị mất mát, thất lạc chưa rõ lý do trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, những cơ quan khác có liên quan như những tổ chức tín dụng, những cơ quan công chứng, chứng thực… để đề phòng việc sử dụng phôi giấy chứng nhận cho những mục đích vi phạm pháp luật.

Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT những địa phương chỉ đạo những Văn phòng đăng ký đất đai, những cơ quan liên quan khác trong địa bàn không được sử dụng, xác nhận đối có những phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc. Nếu phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc thì phải báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.


Goldenpeninsula.com – Theo Infonet

Các khách mua đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm