Vi phạm thủ tục hành chính về đất đai: Nguyên nhân do đâu?

Thời gian thực hiện nhiều thủ tục còn chậm, kéo dài quá quy định; người dân phải làm nhiều thủ tục, nộp hồ sơ nhiều lần; cán bộ xử lý không đúng thẩm quyền, trách nhiệm;… là một vài vi phạm đã được Tổng cục Quản lý đất đai chỉ ra từ việc thanh, kiểm tra 1 số địa phương.

Nhiều vi phạm

Qua thanh, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai một vài cấp trong năm 2017 ở 8 tỉnh, đô thị (gồm: Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Khánh Hòa, Gia Lai và Phú Thọ), Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái an cư khi thu hồi đất; giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,.…Thời gian thực hiện nhiều thủ tục còn chậm. Việc giao đất, cho thuê, chuyển mục đích đấu giá đất bị chia thành nhiều thủ tục và người sử dụng đất phải nhiều lần phải nộp hồ sơ.

Đồng thời, Tổng cục Quản lý đất đai phát hiện 1 số công việc không đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Nhiều tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận ở UBND cấp xã, văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường. Một số việc thực hiện không cần thiết, làm phức tạp thủ tục như: Hồ sơ thủ tục phải nộp còn có nhiều pháp lý sai quy định, cụ thể, giấy cam đoan chưa được cấp Giấy chứng nhận, Giấy cam đoan mua bán đất, cam đoan việc sử dụng đất đúng thực trạng, xác nhận hiện trạng hôn nhân, cam đoan tài sản riêng; bản khai quan hệ nhân thân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Cơ quan thuế đề nghị chuyển quá nhiều pháp lý ngoài quy định để xác định nghĩa vụ tài chính phục vụ việc ban hành chọn lọc cấp Giấy chứng nhận.

Một số việc không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định như: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận không đúng mẫu, không ghi đủ nội dung; khi xác nhận hồ sơ không ghi vào sổ theo dõi, không ghi ngày ký xác nhận đã kiểm tra vào đơn; một vài xã tiếp nhận và giải quyết xong không trực tiếp chuyển lên huyện theo cơ chế 1 cửa liên thông mà trả lại hồ sơ cho người dân đi nộp…

Ngoài ra, 1 số trường hợp thực hiện không đúng trình tự như: cấp Giấy chứng nhận trước khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; bàn giao đất thực địa cho trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá trước khi đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính; việc phê duyệt giá đất bồi thường trong thủ tục thu hồi đất thực hiện trước khi chọn lọc thu hồi đất; việc triển khai thi công giá đất giao, cho thuê chỉ được thực hiện sau khi có chọn lọc giao, cho thuê…

Đẩy mạnh cải một vàih thủ tục hành chính

Tại Chỉ thị 01/CT-TTg mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và thi công hệ thống tài liệu đất đai.

Chỉ thị nêu rõ, để chấn chỉnh và khắc phục tồn ở hạn chế nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND một vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo rà soát, phân tách đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở một vài cấp, một vài ngành, trên cơ sở đây có kế hoạch, phương pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời một vài tồn ở, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương.

Đặc biệt, đẩy mạnh cải một vàih một vài thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh một vài nội dung công việc và một vài loại pháp lý không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, công ty khi thực hiện một vài mua bán về đất đai; rà soát, thống kê đầy đủ một vài trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, một vài hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; một vài giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ lý do và có kế hoạch, phương pháp cụ thể để đã đi vào hoạt động giải quyết dứt điểm một vài trường hợp còn tồn đọng.

Đẩy mạnh và khẩn trương thi công cơ sở dữ liệu đất đai theo công đoạn thi công Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và công ty khi tiếp cận đất đai thực hiện một vài dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Thiết nghĩ, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi một vài quy định về thủ tục hành chính về đất đai ở một vài địa phương cần được áp dụng không ngừng nghỉ, trên diện rộng. Xử lý nghiêm một vài cán bộ, công chức có một vài thể hiện lợi dụng chức vụ làm trái quy định trong thực thi nhiệm vụ. Rà soát, dễ làm hóa một vài thủ tục hành chính theo hướng xác định rõ thủ tục, xác định mức độ cần thiết của thủ tục. Đối có một vài thủ tục cần giữ lại phải được công khai, minh bạch, được giải đáp rõ ràng để người dân chỉ phải đến 1 lần, vừa chắc chắn công tác quản lý Nhà nước nhưng dễ làm, thuận lợi hơn cho người dân thực hiện.

Goldenpeninsula.com – Theo Bảo vệ Pháp luật

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm