UBND TP.HCM đã điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm của Thủ tướng như thế nào?

Trong quá trình “truy tìm” Bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm, Thanh Niên phát hiện vô vàn sự việc kỳ lạ của UBND TP.HCM trong việc điều chỉnh, một sốh tân về mặt chính sách bán hàng ở khu thành thị này.

Một góc khu thành thị mới Thủ Thiêm. ẢNH NGỌC DƯƠNG

Từ nhiều tài liệu được khẳng định từ UBND TP.HCM và một số cơ quan quản lý khác cho thấy, dự án Khu thành thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt chính thức theo Quyết định 367/Ttg ngày 4.6.1996 có một số nội dung chính: qui mô lập qui mô quy hoạch là 930 ha, trong đây khu thành thị mới 770 ha và qui mô tái an cư là 160 ha. Thời điểm này, dự án khu thành thị mới Thủ Thiêm vẫn thuộc huyện Thủ Đức, chưa thuộc quận 2 như giai đoạn này.

Từ năm 2002, Thủ tướng có công văn số 190 cho phép UBND TP.HCM thực hiện việc thu hồi đất thi công khu thành thị mới Thủ Thiêm.

Sau đây, đến năm 2005, khu thành thị này được điều chỉnh theo Quyết định số 6565/QĐ-UBND ngày 27.12.2005. Theo nghiên cứu của Thanh Niên, ở Quyết định số 6565 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua ký, đã duyệt quy hoạch khu thành thị mới Thủ Thiêm mật độ 1/5000 có một số nội dung chính: có qui mô qui mô khu trọng điểm là 737 ha, trong đây khu thành thị phát triển mới là 657 ha, khu thành thị chỉnh trang là 80 ha. Tổng số dân an cư là 130 ngàn người…

Đáng chú tâm, Quyết định số 6565 của UBND TP.HCM dù là cấp dưới nhưng đã phủ nhận cả quyết định của Thủ tướng, khi ở điều 2 của Quyết định số 6565 nêu rõ: “Quyết định này thay thế Quyết định 367/TTg ngày 4 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ”.

Được biết, Quyết định số 6565 của UBND TP.HCM thời điểm đây được căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản số 1642 ngày 24.11.2003, do Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký.

Quá trình triển khai dự án khu thành thị mới Thủ Thiêm đã xảy ra nhiều khiếu kiện phức tạp do liên quan đến quy hoạch theo Quyết định 367 của Thủ tướng và quy hoạch theo Quyết định số 6565 của UBND TP.HCM. Người dân bị thu hồi đất đã nhiều lần tới một số cơ quan T.Ư yêu cầu giải quyết.

Từ tháng 9.2016, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2097 gửi Thủ tướng Chính phủ cho biết hồ sơ kèm bản vẽ kèm theo Quyết định số 367 là có thật nhưng lại cho biết “đến nay, một số đơn vị công dụng của Bộ Xây dựng không còn lưu một số bản vẽ liên quan đến Quyết định 367 nêu trên”?!.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng cho rằng, về mặt pháp lý thì qui mô qui mô của khu thành thị mới Thủ Thiêm sẽ căn cứ theo văn bản một số cấp có thẩm quyền từ thời điểm Quyết định số 6565 có hiệu lực, chứ không phải theo Quyết định số 367 của Thủ tướng Chính phủ.

Goldenpeninsula.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm