TP.HCM sắp xếp lại các ban quản lý dự án

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án sắp xếp lại một vài ban quản lý dự án của Thành phố, quận, huyện, ban quản lý dự án ODA và trình UBND Thành phố trong thời gian sớm nhất.

TP.HCM sẽ thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thi công một vài công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND Thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý đầu tư thi công một vài công trình thuộc Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và Xã hội và sáp nhập vào Ban quản lý đầu tư – thi công công trình nâng cấp thành thị. Sở Xây dựng được ủy quyền quản lý ban này.

TP.HCM cũng sẽ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư thi công một vài công trình giao thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tách tính năng quản lý dự án về giao thông của một vài khu giao thông thành thị, khu quản lý các con phố thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông – Vận tải; sáp nhập Ban quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2), Ban Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Giao thông – Vận tải vào Ban quản lý đầu tư – thi công công trình giao thông thành thị. Sở Giao thông – Vận tải được ủy quyền quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư thi công một vài công trình giao thông…

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Các khách mua đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm