TP.HCM: Sáp nhập các đội thanh tra, quản lý xây dựng

Ngày 19/7, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thống nhất chấp nhận về chủ trương Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự thi công thành thị do UBND quận – huyện quản lý trên cơ sở sáp nhập 1 vài Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và Đội Quản lý trật tự thành thị thuộc Phòng Quản lý thành thị quận – huyện do UBND quận – huyện quản lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng việc thành lập đội thí điểm này là cần thiết, thích hợp, chắc chắn tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về tổ chức bộ máy và thực hiện công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND TP.HCM hoàn chỉnh, tham mưu tờ trình cho UBND TP.HCM báo cáo Thường trực Thành ủy thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, phân tích công tác quản lý trật tự thi công trên địa bàn thành thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết biên chế lực lượng Thanh tra Sở Xây đựng rất lớn (1.030 biên chế), được bố trí ở 24 Đội Thanh tra thuộc 1 vài địa bàn khác nhau dẫn đến công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư tình cảm và công tác quản lý còn có gặp khó; 1 vài trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, nội quy cơ quan trong lực lượng thanh tra thi công dẫn tới phải phê bình, kiểm điểm, kỷ luật vẫn còn nhiều…

Cũng theo Sở Xây dựng, tình hình vi phạm trật tự thi công ở 1 số địa phương còn phức tạp, do công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND quận – huyện, phường – xã – thị trấn còn hạn chế. Trong 1 số trường hợp, quan điểm xử lý công trình vi phạm giữa Đội Thanh tra địa bàn quận – huyện có UBND quận – huyện, phường – xã – thị trấn chưa thống nhất, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Trước đây, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM cũng cho rằng việc sáp nhập này để công tác quản lý trật tự thi công thành thị trên địa bàn đi vào nền nếp, cắt giảm 1 vài công trinh vi phạm trật tự thi công, tổ chức bộ máy của lực lượng thanh tra thi công vận hành có hiệu quả và không phát sinh biên chế.


Goldenpeninsula.com – Theo Thời báo Ngân hàng

Các khách mua đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm