TP.HCM: Ngành bất động sản dẫn đầu về số doanh nghiệp có vốn đăng ký mới

Dù số lượng công ty đăng ký mới thấp, nhưng vận hành kinh doanh BĐS là ngành có số vốn đăng ký mới lớn nhất trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn TP.HCM.

7 tháng đàu năm 2018, công ty BĐS tăng mạnh về số vốn đăng ký mới. (ảnh Gia Huy).

Báo cáo trước Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ở cuộc họp tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2018 diễn ra chiều ngày 2/8 ở văn phòng UBND TP.HCM, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, Thành phố đã có 24.303 công ty được cấp phép thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 315.003 tỷ đồng, tăng 5,8% về số lượng và 6% về số vốn đăng ký so cộng kỳ.

Ngoài ra, có 36.776 lượt công ty đăng ký nhữngh tân nội dung đăng ký kinh doanh, vốn điều chỉnh bổ sung tăng 251.898 tỷ đồng.

Xét về số công ty, dẫn đầu thuộc về ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe hơi, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất (37,2%).

Tiếp theo là thi công chiếm 10,4%; khoa học, công nghệ, dịch vụ giải đáp, kiến trúc, quảng cáo và chuyên môn khác 9,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo 9,6%; vận hành kinh doanh BĐS chiếm 7,1%.

Tuy số lượng công ty thành lập mới giảm so có cộng kỳ, nhưng vận hành kinh doanh BĐS là ngày có vốn đăng ký cao nhất khi chiếm 40,6%.

Tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe hơi, xe máy và xe có động cơ khác 14,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo 13,5%; thi công chiếm 10,7%; khoa học, công nghệ, dịch vụ giải đáp, kiến trúc, quảng cáo và chuyên môn khác 4,2%.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM đã có 553 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tổng vốn đầu tư đạt 508,25 triệu USD, tăng 26% về số dự án cấp mới và bằng 68% vốn đầu tư so có cộng kỳ.

Trong đây, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư nhiều nhất có mật độ 26,1%; thứ hai là vận hành kinh doanh BĐS 24,5%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe hơi, mxe hơi, xe máy và xe có động cơ khác là 20,2%; vận hành chuyên môn, khoa học và công nghệ 17%; tài liệu và truyền thông 5,8%.

Quốc gia đổ vốn nhiều nhất vào TP.HCM là Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất có mật độ 30%; thứ hai là Singapore 22%; Na Uy có 13,8%; Nhật Bản 10,4% và Hồng Kông (Trung Quốc) 6,7%.

Đặc biệt, có 148 dự án điều chỉnh tăng vốn có tổng vốn đầu tư là 453,38 triệu USD, tăng 27,6% số dự án điều chỉnh và tăng 13,3% vốn đầu tư so có cộng kỳ.

Thành phố cũng chấp thuận cho 1.628 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của công ty trong nước, có vốn góp đăng ký tương đương 3,73 tỷ USD, so có cộng kỳ, con số này tăng 31,4% về số lượng và tăng gấp 2,3 lần về vốn đầu tư.

Trong đây vận hành kinh doanh BĐS có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 47,6%; thứ hai là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 19,5%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa xe hơi, mxe hơi, xe máy và xe có động cơ khác 8,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo 7,7%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4,2%.

Tính chung cả vốn lôi kéo được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn lôi kéo được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong những công ty trong nước, Thành phố lôi kéo được 4,69 tỷ USD, tăng 70,5% so có cộng kỳ.

Cũng trong 7 tháng từ đầu năm, TP.HCM có 21 dự án FDI về BĐS cấp mới có tổng vốn đầu tư đạt 124,37 triệu USD.

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu Tư Chứng Khoán

Các khách mua đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm