TP.HCM: Cuối năm 2018 dứt điểm di dời nhà ven kênh rạch nhóm 7 dự án

Nhóm 7 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách đã được ghi vốn bồi thường, thực hiện đã đi vào hoạt động trong năm 2018 có tổng mức đàu tư là 4.694,37 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ngày 20/7, để đảm bào kịp công đoạn, thi công kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 – Chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển thành thị trên địa bàn thành thị GĐ 2016 – 2020, Sở Xâỵ dựng TP. HCM đề nghị một số đơn vị liên quan cân đối thời gian và công đoạn nhóm 7 dự án có diện tích 526 căn nhà đã được ghi vốn bồi thường, phải đã đi vào hoạt động dứt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái an cư vào cuối năm 2018.

Đối có nhóm 18 dự án diện tích 7.910 căn nhà đã được ghi vốn đầu tư, Sở Xây dựng đề nghị một số đơn vị liên quan đã đi vào hoạt động một số thủ tục dự tính bồi thường hỗ trợ và tái an cư vào cuối năm 2020. Nhóm 27 dự án có 5.391 căn nhà chưa có chủ trương đầu tư, một số đơn vị phải đã đi vào hoạt động một số thủ tục đầu tư phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư trong năm 2019 để tiếp tục triển khai công tác bồi thường trong GĐ sau năm 2020.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, sẽ phối hợp có một số sở, ngành, tổ chức thành lập đoàn công tác định kỳ kiểm tra công đoạn triển khai hàng quý để phân tách mức độ đã đi vào hoạt động nhiệm vụ của một số đơn vị được UBND TP.HCM giao.

Theo đây, nhóm 7 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách đã được ghi vốn bồi thường, thực hiện đã đi vào hoạt động trong năm 2018 có tổng mức đàu tư là 4.694,37 tỷ đồng;

Nhóm 18 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch tổng mức đầu tư là 12.457,93 tỷ đồng; nhóm 27 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đề xuất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhưng chưa được chọn lọc chủ trương đầu tư ở một số địa bàn Quận 7, Quận 8, Quận 12, Quận Gò vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân có diện tích là 5.391 căn, tổng mức đầu tư dự tính 8.086 tỷ đồng.

Goldenpeninsula.com – Theo Thời báo Ngân hàng

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm