TP HCM có 184 dự án cần thu hồi đất năm 2018

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) TP HCM 22/1, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở cho biết trong năm 2018 đô thị có 184 dự án cần thu hồi đất.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2017 Sở TN-MT TP HCM thực hiện cấp lần đầu hơn 24.000 hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở gắn liền có đất và cấp 335.626 hồ sơ biến động nhà đất.

Sở cũng thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp đô thị; thẩm định kế hoạch sử dụng đất của 24 quận – huyện.

Trong năm 2018, Sở TN-MT sẽ tập trung tham mưu UBND TP HCM mở bán một vài thủ tục hành chính còn lại nhằm triển khai có hiệu quả quy trình liên thông trong tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận lĩnh vực đất đai.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và công ty; tăng cường tiếp xúc, đối thoại có người dân để giảm khiếu tố, khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi, đền bù, hỗ trợ, tái an cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN-MT TP HCM cho biết, trong năm 2018 có 184 dự án cần thu hồi đất. Đồng thời khắc phục việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để căn bản hoàn thành công tác này cho 106 dự án (có 20.000 hồ sơ) đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Một dự án nhà đất ở quận 2 TP HCM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng năm 2018 là năm Thứ nhất TP thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách bán hàng đặc biệt phát triển TPHCM nên Sở TN – MT cần sớm thực hiện một vài nội dung, đề án liên quan của ngành để trình UBND TP, HĐND TP tham khảo thông qua.

Cùng có đây, phối hợp có Sở Xây dựng và UBND 24 quận – huyện giải quyết nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho người dân.

Đồng thời, phải pháp lý hóa, công khai minh bạch về đất đai; áp dụng CNTT vào quản lý nhà đất.

Có biện pháp cải tiến mối quan hệ giữa cán bộ quản lý đất đai có người dân, công ty như áp dụng công nghệ tài liệu vào giải quyết hồ sơ thủ tục, bố trí cán bộ giải đáp cho người dân, công ty trong thực hiện một vài hồ sơ thủ tục.


Goldenpeninsula.com – Theo NDH

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm