TP.HCM: Chưa thông qua chuyển mục đích sử dụng đất 03 dự án

Theo Nghị quyết bổ sung về thông qua danh mục 1 số dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có 1 số dự án có sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.HCM trong năm 2018, HĐND TP.HCM đã chọn lọc chưa thông qua chuyển mục đích sử dụng đất 03 dự án.

Do chưa nhận được sự đồng thuận của người dân nên 03 dự án (170 ha) ở huyện Củ Chi chưa được thông qua chuyển mục đích sử dụng đất

Theo đây, 03 dự án sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên đã trình Thủ tướng Chính phủ, có tổng tổng diện tích là 170 ha trên địa bàn huyện Củ Chi chưa được thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018. Lý do vì ở 1 số hội nghị lấy ý kiến nhân dân thì đa số người dân chưa đồng thuận triển khai dự án.

Do đây, HĐND TP.HCM đề nghị 1 số đơn vị có liên quan cần công khai tài liệu quy hoạch 1 1 sốh rõ ràng và tổ chức lại việc lấy ý kiến nhân dân đối có 1 số dự án nêu trên. Chỉ khi 1 số dự án trên nhận được sự đồng thuận của người dân thì UBND TP.HCM mới trình HĐND Thành phố tham khảo thông qua.

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng đã thông qua danh sách bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên đối có 28 dự án, 03 dự án dưới 10 ha đất trồng lúa, 01 dự án cần thu hồi đất trong năm 2018.


Goldenpeninsula.com – Theo TNMT

Các KH đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm