Thực hiện thủ tục hành chính đất đai: Nhiều địa phương vi phạm

Sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, việc thực hiện 1 vài thủ tục hành chính về đất đai ở 1 vài cấp, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, sau khi thanh, kiểm tra về 1 vài nội dung này ở 8 tỉnh, đô thị, Tổng cục Quản lý đất đai đã phát hiện ra nhiều vi phạm.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2017, thực hiện theo Quyết định 1675 ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 07 ngày 7/12/2016 của Bộ TN&MT về Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai GĐ đến năm 2020, Tổng cục đã ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện thanh tra năm 2017. Theo đây, Tổng cục đã thi công kế hoạch thực hiện tập trung vào 1 vài nội dung như: Thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 1 vài cấp, trọng tâm là 1 vài thủ tục về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái an cư khi thu hồi đất; giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả thông qua đấu giá); đăng ký lần đầu và biến động sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho 1 vài tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục từ ngày 1/7/2014 đến thời điểm thanh tra.

Kết quả, trong năm 2017, Tổng cục đã thanh tra 1 vài nội dung ở 8 tỉnh, đô thị là Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Khánh Hòa, Gia Lai và Phú Thọ. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn ở trong quản lý ở 1 số địa phương, sử dụng đất, đặc thù là việc chấp hành thực hiện thủ tục hành chính còn chưa đúng quy định.Tổng cục Quản lý đất đai đã phát hiện ra nhiều vi phạm về đất đai ở địa phương. Ảnh: MH

Cụ thể, thời gian thực hiện nhiều thủ tục còn chậm, kéo dài quá thời gian quy định; 1 số thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê, chuyển mục đích đấu giá đất bị chia thành nhiều thủ tục và người sử dụng đất phải nhiều lần phải nộp hồ sơ.

Đặc biệt, 1 số việc thực hiện không cần thiết, làm phức tạp thủ tục như: Hồ sơ thủ tục phải nộp còn có nhiều pháp lý sai quy định, cụ thể, giấy cam đoan chưa được cấp Giấy chứng nhận, Giấy cam đoan mua bán đất, cam đoan việc sử dụng đất đúng thực trạng, xác nhận hiện trạng hôn nhân, cam đoan tài sản riêng; bản khai quan hệ nhân thân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Cơ quan thuế yêu cầu chuyển quá nhiều pháp lý ngoài quy định để xác định nghĩa vụ tài chính phục vụ việc ban hành chọn lọc cấp Giấy chứng nhận.

Một số thủ tục công việc không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, có quá nhiều tờ trình yêu cầu cấp Giấy chứng nhận ở UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng TN&MT. UBND cấp xã vẫn thẩm tra hồ sơ, xác định trên thực địa và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đối có trường hợp đăng ký biến động; Sở TN&MT xác nhận việc thu hồi trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận.

Một số việc không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định như: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận không đúng mẫu, không ghi đủ nội dung; khi xác nhận hồ sơ không ghi vào sổ theo dõi, không ghi ngày ký xác nhận đã kiểm tra vào đơn; 1 vài xã tiếp nhận và giải quyết xong không trực tiếp chuyển lên huyện theo cơ chế 1 cửa liên thông mà trả lại hồ sơ cho người dân đi nộp; thủ tục đính chính hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận nhưng làm tờ trình có nội dung cấp mới; bản sao Giấy chứng nhận để lưu không sao y bản chính theo quy định; Giấy chứng nhận thu hồi để lưu không xác nhận nguyên nhân thu hồi. UBND cấp xã cho thuê đất công ích mà không thực hiện việc đấu giá đất, không cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Ngoài ra, 1 số trường hợp thực hiện không đúng trình tự như Giấy chứng nhận trước khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; bàn giao đất thực địa cho trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá trước khi đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính; việc phê duyệt giá đất bồi thường trong thủ tục thu hồi đất thực hiện trước khi chọn lọc thu hồi đất; việc triển khai thi công giá đất giao, cho thuê chỉ được thực hiện sau khi có chọn lọc giao, cho thuê…

Goldenpeninsula.com – Theo Tài nguyên Môi trường

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm