Thủ tướng: Thị trường BĐS đang dư thừa nhà ở trung cao cấp

Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra 1 số tồn ở của ngành thi công trong năm 2017 như cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở trung đẳng cấp, thiếu nhà ở giá rẻ và trung bình.

Phát biểu chỉ đạo ở Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Xây dựng là ngành quan trọng, có đâyng góp không nhỏ vào thành công chung của cả nước. Trong năm qua, ngành đã chủ động quán triệt, triển khai 1 số chủ trương chính sách bán hàng của Đảng và Nhà nước và thu được 1 số kết quả đáng khích lệ.

Thủ tướng ấn tượng có 1 ngành Xây dựng đoàn kết, dân chủ, đổi mới có 1 số kết quả vượt bậc. Cụ thể, năm 2017, toàn ngành có mức tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu về nhà ở, hạ tầng đều tăng.

Các công ty tư nhân phát triển mạnh, có nhiều sản phẩm có danh tiếng trong nước và địa cầu. Bộ Xây dựng đã đề xuất 1 số chủ trương, biện pháp bình ổn giá cát thi công, xuất khẩu cát, sử dụng tro xỉ của 1 số nhà máy nhiệt điện làm chất liệu thi công…

Công tác quản lý đầu tư thi công chuyển biến tích cực. Công tác quản lý quy hoạch và phát triển thành phố nề nếp hơn, cơ bản đã đi vào hoạt động việc lập quy hoạch thi công nông thôn. Một số đồ án quy hoạch liên vùng, chuyên ngành được lập và phê duyệt, đồng thời có 1 số định hướng chiến lược thành phố, phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Công tác thi công thể chế, tăng cường quản lý Nhà nước đã thu được kết quả tích cực như Ban hành nghị định về quản lý dự án đầu tư thi công theo hướng phân cấp mạnh cho 1 số địa phương, giải quyết cơ bản 1 số vướng mắc trong thực hiện đầu tư thi công.

Thủ tướng phân tách, Bộ Xây dựng là 1 trong 1 số cơ quan đi đầu trong rà soát cắt giảm thủ tục hành chính; thi công thủ tục trực tuyến giảm 2/3 thời gian, tạo sự thông thoáng cho phát triển. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng 2 đồ án lớn, đã đi vào hoạt động hệ thống định mức đơn giá và quy chuẩn nguyên tắc… Đây công cụ cơ bản phòng chống tham nhũng trong thi công.

Thủ tướng nhìn nhận, năm qua, phân khúc bất động sản phát triển lành mạnh, bước đầu thực hiện tốt chính sách bán hàng nhà ở xã hội. Lĩnh vực bất động sản đã lôi kéo 3,3 triệu tỷ đồng vốn, trong khi đầu tư công 5 năm chỉ có 2,2 triệu tỷ đồng, tạo nên khối lượng giá trị lớn trong thi công. Đồng thời, ngành đã quan tâm tháo gỡ gặp khó cho chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công có nhà ở góp phần ổn định an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Công tác đổi mới, tái cơ cấu cổ phần hóa công ty được đẩy mạnh hơn. Nhiều đơn vị thi công đã đổi mới về khoa học công nghệ, có khát vọng lớn để phát triển. Công tác quy hoạch, giải đáp, giám sát tiến bộ, có nhiều công trình đẹp trên đất nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra 1 số tồn ở mà ngành cần khắc phục như tốc độ thi công lớn nhưng tăng trưởng thấp; nhiều việc còn chậm so có đề nghị; còn nhiều bức xúc trong thi công thể chế chính sách bán hàng về thi công; chất lượng 1 số đồ án chưa đủ tầm nhìn và chưa thích hợp thực tiễn; có 1 số trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, nhiều trường hợp chủ đầu tư can thiệp để điều chỉnh quy hoạch.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn còn nhiều bất cập. Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở trung đẳng cấp, thiếu nhà ở giá rẻ và trung bình, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội.

Lĩnh vực chất liệu thi công còn nhiều bất cập như sản xuất chưa cung cấp mục tiêu ứng phó có biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường còn phổ biến. An toàn trong khai thác chất liệu chưa được quan tâm. Vấn đề khai thác cát và chất liệu thay thế còn nhiều bất cập.

Trước thực ở đây, Thủ tướng nhấn mạnh trong năm tới, ngành Xây dựng cần rà soát lại xem nhiệm vụ nào chưa thực hiện được. Tiếp tục tạo chuyển biến thực chất, rõ nét Bên cạnh đây trong cơ cấu ngành Xây dựng.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả 1 số biện pháp đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành Xây dựng là 9,2%. Phấn đấu đến năm 2020, thi công được đa số 1 số công trình thiết yếu đạt chất lượng, thẩm mỹ, có giá cả tranh đua. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thi công.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Xây dựng cần quan tâm chỉ đạo tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến Bên cạnh đây để nâng cao hiệu quả cuộc 1 sốh mạng 4.0.

Trong quy hoạch phát triển chất liệu thi công cần có bài toán để xử lý vấn đề tro xỉ thải trong 1 số nhà máy nhiệt điện; có công đoạn dừng việc sử dụng amiang trắng; cổ phần hóa không để thất thoát vốn Nhà nước.

Bộ Xây dựng cần tiếp tục đã đi vào hoạt động việc thi công thể chế, khẩn trương đã đi vào hoạt động để ban hành Luật Quản lý phát triển thành phố; đã đi vào hoạt động điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Việt Nam; cần có tư duy mới về thi công để phát triển lâu dài; kiểm soát tốt Bên cạnh đây công đoạn thành phố hóa gắn có công nghiệp hóa, thi công thành phố gắn có phát triển hạ tầng xã hội.

Bộ Xây dựng cộng 1 số bộ, ngành tăng cường giải đáp để đầu tư theo quy hoạch, khắc phục hiện trạng quy hoạch tre, sớm trình đề án thi công trụ sở làm việc 1 số Bộ, ngành, Trung ương.

Thủ tướng đề nghị, 1 số bộ, ngành đã có trụ sở mới, cần phải trả lại trụ sở cũ. Thủ tướng cũng chấp nhận có đề xuất của Bộ Xây dựng về việc ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch thành phố.

Các chính sách bán hàng của Bộ Xây dựng cần hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho địa phương, 1 số tỉnh, thành phố, tăng cường kiểm tra giám sát trật tự thành phố, quan tâm kiến trúc thành phố để quản lý cho có hiệu quả.

Bên cạnh đây, Bộ cần đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm hiện trạng vi phạm; quan tâm kiểm soát phân khúc bất động sản, không để xảy ra hiện trạng bong bóng bất động sản; tiếp tục phát triển nhà ở xã hội; phấn đấu xuất khẩu thi công ra nước ngoài.

Tiếp đây, Thủ tướng lưu ý toàn ngành phải coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành thi công, tiếp tục cải 1 sốh thủ tục hành chính, chống nhũng nhiễu trong toàn ngành, phải tạo ra môi trường thông thoáng cho mọi thành phần kinh tế, sát có công ty, địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Xây dựng phải đâyng góp vào việc Việt Nam trở thành 1 con hổ về kinh tế trong tương lai gần.

Cuối cộng, Thủ tướng đề nghị toàn ngành quan tâm chăm lo để công nhân ở 1 số công trường có 1 cái tết đầy đủ, ấm cúng.

Goldenpeninsula.com – Theo Trí thức trẻ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm