Thanh tra, kiểm tra đất đai tại Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong

Tỉnh Quảng Ninh vừa giao Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai ở Vân Đồn. Kiên Giang thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai ở Phú Quốc.

Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình quản lý nhà nước liên quan đất đai gửi 1 số ĐBQH, trong đó có nêu rõ tình hình quản lý và sử dụng đất ở 1 số địa phương dự trù thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Chuyển mục đích, giao dịch đất đai tăng đột biến

Theo báo cáo của 1 số địa phương, sau khi có tài liệu về việc dự trù thành đặc khu, tình hình thực hiện thủ tục giao dịch, chuyển mục đích sử dụng đất ở cơ quan nhà nước thuộc 1 số địa phương đã tăng đáng kể.

Cụ thể, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (nơi dự trù thành lập đặc khu kinh tế Vân Phong), chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có 1.859 trường hợp giao dịch 356 ha và 162 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Con số này cao hơn cả năm 2017 (1.467 trường hợp có tổng tổng diện tích 258,8 ha).

Tại Vân Đồn, Quảng Ninh, năm 2016 chỉ có 684 trường hợp giao dịch quyền sử dụng đất, năm 2017 con số này tăng lên 1.625 và trong quý 1/2018 đã có 519 trường hợp.

Về giao dịch mục đích sử dụng đất, GĐ 2015-2017 có 288 trường hợp, riêng năm 2018 địa phương không giải quyết trường hợp nào.

Còn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, từ ngày đầu 2017 đến 30/4 năm nay có 5 tổ chức nhận giao dịch quyền sử dụng đất có tổng tổng diện tích 8,5 ha; 12.268 hộ gia đình, cá nhân nhận giao dịch có tổng tổng diện tích 699,96 ha.

Theo phân tích của Chính phủ, từ khi có tài liệu dự trù thành lập đặc khu, hiện trạng vi phạm trong sử dụng đất đai trên phạm vi 1 số khu vực dự trù thành lập có diễn biến phức tạp, nhất là ở Phú Quốc.

Tại đó có hiện trạng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép sang đất phi nông nghiệp, lấn chiếm đất đai (nhất là lấn, chiếm đất rừng), giao dịch quyền sử dụng đất không làm thủ tục theo quy định, chuyển nhượng trao tay, trong đó đa phần là đất không có pháp lý, không rõ lý do, trình trạng san lấp, phân lô, thi công công trình trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra phức tạp.

Tỉnh ra chỉ thị ngăn chặn

Thủ tướng và 1 số bộ, ngành đã ban hành 1 số văn bản chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng đất ở 1 số địa phương. Tỉnh ủy và UBND 1 số tỉnh đã thực hiện nhiều phương pháp chỉ đạo nắm bắt tình hình và xử lý quyết liệt, kịp thời hiện trạng vi phạm

Quảng Ninh đã ban hành chỉ thị thực hiện 1 số phương pháp cấp bách để quản lý và ngăn chặn việc giao đất, chuyển nhượng, giao dịch và sử dụng đất đai trái pháp luật ở Vân Đồn.

Tỉnh cũng ra văn bản chỉ đạo tạm dừng việc chuyển mục đích 1 số loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang đất ở; dừng việc tách thửa đất ở của 1 số hộ gia đình, cá nhân ở Vân Đồn; Không cho phép giao dịch đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản; thực hiện rà soát tổng thể 1 số quy hoạch, dự án ở Vân Đồn.

Tỉnh thông báo cho 1 số nhà đầu tư, 1 số DN liên quan tạm dừng triển khai 1 số bước thứ hai cho đến khi phương án Quy hoạch chung thi công khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù được thông qua.

Bên cạnh đó, tỉnh giao Thanh tra chủ trì áp dụng thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai ở Vân Đồn để xử lý nghiêm 1 số tổ chức, cá nhân vi phạm. Thanh tra tỉnh đang đã đi vào vận hành kết luận thanh tra.

Kết quả bước đầu, Quảng Ninh đã thu hồi 10 dự án chậm công đoạn hoặc vi phạm pháp luật có tổng tổng diện tích trên 350 ha; thu hồi chủ trương đầu tư 13 dự án chưa được giao đất.

Ngoài ra, tỉnh đã dừng việc làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 29 trường hợp; trục xuất ra khỏi địa bàn huyện 13 sàn giao dịch nhà đất không đủ điều kiện hành nghề.

Khánh Hòa, Kiên Giang cũng ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh, Phú Quốc.

Riêng ở Phú Quốc, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận hành đầu tư thi công, đất đai, chặt phá và lấn chiếm đất rừng, đến nay đoàn kiểm tra đang triển khai, chưa có báo cáo kết quả.

Báo cáo của Chính phủ ghi nhận 1 số tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều phương pháp quyết liệt để chấn chỉnh việc quản lý đất đai, kiểm soát tình hình sử dụng đất.

Tuy nhiên, Chính phủ nhận định, hiện trạng giao dịch “ngầm” ở 1 số đặc khu tương lai vẫn chưa được phát hiện kịp thời, xử lý, nhất là ở Khánh Hòa và Kiên Giang.

– Huyện Vân Đồn có tổng tổng diện tích 1 số loại đất 58.183 ha, trong đó đất nông nghiệp 39.196 ha; đất phi nông nghiệp 4.648 ha; đất chưa sử dụng 14.339 ha.

– Huyện Vạn Ninh có tổng tổng diện tích 1 số loại đất 56.184 ha, trong đó đất nông nghiệp 35.406 ha, đất phi nông nghiệp 3.494 ha, đất chưa sử dụng 17.284 ha.

– Huyện đảo Phú Quốc có tổng tổng diện tích 1 số loại đất 58.927 ha, trong đó đất nông nghiệp 51.098 ha; đất phi nông nghiệp 6.717 ha; đất chưa sử dụng 1.112 ha.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamnet

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm