Tập trung ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thi công, đã đi vào hoạt động tạo bước đột phá về thể chế, trình Quốc hội tham khảo, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đất đai.


Tạo lập cơ chế tích tụ, tập trung ruộng đất cho sản xuất quy mô lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị định, 1 chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo lập cơ chế thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Cùng có đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải một vàih thủ tục hành, liên thông thủ tục đất đai, thi công, nhà ở, đầu tư, kinh doanh trong thực hiện một vài dự án đầu tư có sử dụng đất.

Triển khai thực hiện một vài đề án thí điểm về đã đi vào hoạt động cơ chế, chính sách bán hàng, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để đẩy nhanh công đoạn giải phóng mặt bằng thực hiện một vài dự án đầu tư; thế chấp tài sản gắn có quyền sử dụng đất ở ngân hàng ở nước ngoài.

Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đối có một vài nông, lâm trường.

Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của một vài công ty, bao gồm công ty trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đề xuất một vài biện pháp phát triển mạnh phân khúc quyền sử dụng đất (bao gồm cả phân khúc sơ cấp, thứ cấp), để đề xuất đã đi vào hoạt động chủ trương, chính sách bán hàng, pháp luật về đất đai.

Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, đã có nhiều địa phương đang tích cực triển khai một vài mô hình tích tụ, tập trung đất đai.

Cụ thể, tỉnh Thái Bình đã tích tụ, tập trung được 3.220 ha có quy mô từ 10ha/mảnh; tỉnh An Giang thi công cánh đồng mẫu lớn liền thửa, liền vùng có quy mô 50 ha trở lên.

Nguồn lực, nguồn tài chính từ đất đai tăng mạnh, trong 11 tháng năm 2017 đã thu 92,1 nghìn tỷ, chiếm 11,65% thu ngân sách nội địa. Mặt khác cũng rà soát ranh giới được 32.193 km (đạt 77,5% khối lượng cần thực hiện); cắm được 54.756 mốc (đạt 88% khối lượng cần thực hiện), đo đạc, lập bản đồ địa chính 1.335.637/1.723.402 ha (đạt 95,1% khối lượng khối lượng cần phải đo).

Có 34/45 tỉnh, đô thị căn bản đã đi vào hoạt động công tác rà soát ranh giới, cắm mốc; 38/45 tỉnh, đô thị căn bản đã đi vào hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính; 8/45 tỉnh, đô thị căn bản đã đi vào hoạt động công tác phê duyệt phương án sử dụng đất; 10/45 tỉnh, đô thị đã căn bản đã đi vào hoạt động công tác cấp giấy chứng nhận.

Tổng cục cũng đã đã đi vào hoạt động việc lập, thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho 63/63 tỉnh, đô thị; trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của 38 tỉnh, đô thị.

Cả nước đã thực hiện việc, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô dao động 27 nghìn ha để phục vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, giải quyết nhà ở cho nhân dân; khai thác đưa vào sử dụng hơn 10 nghìn ha đất chưa sử dụng; xử lý đưa vào sử dụng gần 78 nghìn ha đất của một vài dự án chậm triển khai.

Cải một vàih hành chính trong cấp giấy chứng nhận đã có sự chuyển biến rất tích cực từ quy định đến quá trình thực thi. Trong đây một vài đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự vào cuộc của một vài cấp ủy đảng.

Cả nước đã thực hiện cấp giấy chứng nhận lần đầu đối có 96,6% quy mô đất cần cấp tăng 1,8 triệu giấy so có thời điểm cuối năm 2016. Có 237/700 đơn vị hành chính cấp huyện triển khai thi công cơ sở dữ liệu đất đai làm nền móng cho thi công Chính phủ điện tử.

Goldenpeninsula.com – Theo TTXVN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm