Tăng hiệu lực quản lý các dự án thu hồi đất

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở các dự án thu hồi đất đang gặp nhiều gặp khó, hạn chế như công đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở và bàn giao mặt bằng của đa số các dự án còn chậm…Dự án tái ổn định chỗ ở 38ha phường Tân Thới Nhất, quận 12 “dây dưa” hơn 15 năm vẫn chưa xong công tác bồi thường

Báo SGGP ra ngày 5-1, có bài “Chưa ổn định chỗ ở có tái ổn định chỗ ở” phản ánh công tác tái ổn định chỗ ở còn các bất cập khiến người dân chưa yên tâm có cuộc sống ở nơi ở mới. Ngày 12-1 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đã ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị – kinh tế – xã hội trên địa bàn TPHCM GĐ 2018 – 2020.

Còn nhiều gặp khó

Theo phân tích của Thành ủy, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và bố trí tái ổn định chỗ ở trên địa bàn TP, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất đạt được nhiều kết quả tích cực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, góp phần đầu tư phát triển hạ tầng thành thị của đô thị. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở các dự án thu hồi đất đang gặp nhiều gặp khó, hạn chế như công đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở và bàn giao mặt bằng của đa số các dự án còn chậm; trong thực hiện tái ổn định chỗ ở, vấn đề chắc chắn nơi ở mới cho người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ tóm lại vẫn chưa thực hiện tốt; cơ chế quản lý về tài chính và đầu tư chưa đồng bộ để cung cấp đề nghị; có sự khác biệt trong bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở giữa dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn của tư nhân; việc phát triển, quỹ nhà ở, đất ở tái ổn định chỗ ở chưa cung cấp đề nghị công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở; chính sách bán hàng, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở chưa đầy đủ phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần gây gặp khó rất lớn trong tổ chức thực hiện.

Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan vẫn diễn biến phức tạp; 1 số cơ quan, đơn vị, địa phương còn để xảy ra hiện trạng sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò, danh tiếng của các cấp ủy đảng. Nguyên nhân chủ yếu là do các mâu thuẫn, bất cập phát sinh liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, tái ổn định chỗ ở dẫn đến hiện trạng khiếu nại, khiếu kiện; có nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo cấp ủy, trách nhiệm quản lý về đất đai…chưa minh bạch, công khai tổ chức thực hiện; chưa xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm, có nhiều dư luận, đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai…

Để tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở các dự án có thu hồi đất góp phần ổn định tình hình chính trị – xã hội – kinh tế trên địa bàn đô thị GĐ 2018 – 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở là sự tổng hợp quản lý điều hành trên cơ sở phối hợp nghiêm ngặt giữa công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư – tài chính – xây dựng – đất đai…

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị từ đô thị đến cơ sở. Phấn đấu trong năm 2018 đã đi vào hoạt động công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở và thu hồi đất các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở phê duyệt trước ngày 1-7-2014 và đã đi vào hoạt động bàn giao mặt bằng đúng công đoạn đối có các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở phê duyệt theo Luật Đất đai 2013; tập trung đã đi vào hoạt động sớm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở các dự án. Công trình trung tâm, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá của TPHCM. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc kiến nghị có Chính phủ, bộ ngành Trung ương, khắc phục các bất cập, mâu thuẫn trong các quy định pháp luật liên quan theo hướng thiết thực, hiệu quả thích hợp có quy hoạch chung, quy hoạch phát triển thành thị và tình hình thực tiễn của đô thị.

Tạo cơ chế vốn và đầu tư

Về cơ chế vốn và đầu tư, chỉ trình HĐND TP tham khảo chấp thuận thông qua mục dự án có thu hồi đất có các dự án đạt đề nghị về tính hợp lý và khả thi trong việc dự tính, cân đối được 6 điều kiện phải chắc chắn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất. Sử dụng vốn nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để bồi thường hỗ trợ tái ổn định chỗ ở thực hiện dự án; tạo quỹ đất sạch dự tính mặt bằng thực hiện dự án, nhất là các dự án trung tâm, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá của đô thị; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực cho đô thị. Các dự án có diện tích sử dụng đất lớn, dự án công trình theo tuyến, tham khảo tách và phê duyệt phần bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở thành tiểu dự án để thực hiện trước công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở và bàn giao mặt bằng trước khi tổ chức thực hiện xây dựng.

Thực hiện ứng vốn từ Quỹ phát triển đất TPHCM hoặc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước (HFIC) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch sau đây đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn. Khi đấu giá quyền sử dụng đất, có cơ chế tài chính linh hoạt để sử dụng 1 phần tiền thu được tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất đấu giá. Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân trước khi đầu tư các dự án có thu hồi đất, từ đây có chính sách bán hàng khuyến khích người dân đăng ký nhận bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái ổn định chỗ ở theo phương thức tự nguyện và đặt hàng các công ty xây nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo nguyên tắc nhà ở phục vụ nhu cầu tái ổn định chỗ ở.

Nhà, đất tái ổn định chỗ ở đề nghị chắc chắn về chất lượng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường, phong phú hình thức tái ổn định chỗ ở, tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất được chọn lọc hình thức tái ổn định chỗ ở thích hợp; phân cấp, xác định trách nhiệm của UBND quận – huyện trong việc dự tính, đầu tư xây dựng về số lượng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nền đất phục vụ nhu cầu tái ổn định chỗ ở trên địa bàn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định không thích hợp, chồng chéo và không rõ ràng về tính năng nhiệm vụ và các vấn đề vướng mắc về pháp lý dẫn đến gặp khó trong lãnh đạo; bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước – người bị thu hồi đất – chủ đầu tư. Quan tâm ích lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, đồng thời có chính sách bán hàng hỗ trợ đối có các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất, nhà, tài sản và công trình gắn liền có đất không đủ chi trả trọn vẹn giá trị nhà ở, đất ở tái ổn định chỗ ở nhưng ngoài căn nhà phải tháo dỡ di dời không còn căn nhà nào khác trên địa bàn đô thị. Tăng cường đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền có nhân dân nhằm giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân.


Goldenpeninsula.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm