Sơn La dự kiến thu hơn 1.325 tỷ đồng từ đấu giá đất

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành chọn lọc 145/QĐ-UBND về kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sơn La chuẩn bị thu hơn 1.325 tỷ đồng từ đấu giá đất

Theo đây, tổng số khu đất chuẩn bị đấu giá trong năm 2018 là 105 khu đất, số tiền thu dao động hơn 1.325 tỷ đồng.

Để triển khai áp dụng tạo quỹ đất sạch, ở những huyện, thành thị sẽ thành lập tổ công tác để rà soát, xác định quỹ đất sạch. Trên cơ sở những khu đất chuẩn bị tạo quỹ đất sạch và quy hoạch chi tiết được duyệt, tổ công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất từng khu đất cho thích hợp có mục đích sau đây thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. UBND những huyện, thành thị giao Phòng TN&MT chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Ban quản lý dự án huyện sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND những huyện triển khai những dự án để bố trí tái an cư cho những hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phải đi lại vị trí; áp dụng thu hồi đất; thi công cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá; xác định giá đất cụ thể, giá đất khởi điểm để đấu giá đất; tổ chức đấu giá đất và cấp GCNQSDĐ theo kết quả trúng đấu giá. Hàng năm, UBND những huyện, thành thị đăng ký kế hoạch vay vốn; lập hồ sơ vay vốn gửi Quỹ phát triển đất tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.

Nguồn tạo quỹ đất sạch từ những loại đất, gồm: Quỹ đất đã thu hồi của những tổ chức, cá nhân; đất sản xuất nông nghiệp của những xã, bản, hợp tác xã đang quản lý, sử dụng; đất do những cơ quan, đơn vị giải thể, sáp nhập, chuyển vị trí…; đất của những tổ chức kinh tế sử dụng hiệu quả thấp, những tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai, đất hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn sử dụng, những tổ chức không còn nhu cầu sử dụng đất; những dự án khai thác quỹ đất để thi công kết cấu hạ tầng đường bộ. Việc khai thác quỹ đất nhằm tạo ra quỹ đất sạch để giao đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất tăng nguồn thu cho ngân sách; góp phần chỉnh trang thành thị, khu dân cư nông thôn; khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Goldenpeninsula.com – Theo TNMT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm