Siết chặt vay tiền tiêu dùng nhưng đổ vào nhà, đất

Có hiện trạng những ngân hàng “lách” cho vay BDS khi đưa những khoản cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà ở vào cho vay tiêu dùng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 563 đề nghị những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối có lĩnh vực BDS, thi công; cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, chắc chắn khả năng thanh khoản.

Đồng thời không ngừng nghỉ rà soát, phân tích và theo dõi công đoạn của những dự án BDS, năng lực tài chính của bạn, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có phương pháp xử lý phù hợp.

“Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác xét duyệt hồ sơ, độc đáo là những điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh; giám sát nghiêm ngặt việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh BDS, chứng khoán. Cùng có đây, kiểm soát nghiêm ngặt tốc độ tăng cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán để hạn chế rủi ro”, NHNN nêu rõ.

NHNN cũng đề nghị chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, độc đáo là cung cấp đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn đối có những lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công ty nhỏ và vừa, công ty ứng dụng công nghệ cao.


NHNN đề nghị những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối có lĩnh vực BDS, thi công

Trước đây, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết cho vay tiêu dùng đang tăng mạnh tới 65% trong năm 2017, cao hơn 3 lần so có tăng trưởng tín dụng chung. Trong đây cho vay phục vụ mục đích mua nhà, sửa chữa nhà để ở chiếm 52,9%.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng từng cảnh báo có hiện trạng những ngân hàng “lách” cho vay BDS khi đưa những khoản cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà ở vào cho vay tiêu dùng.

Goldenpeninsula.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm