Sẽ đổi mới nội dung, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất

Trong thời gian tới Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu kỹ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 …

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định chính sách bán hàng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Ngày 1/8 Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thuỷ (Hậu Giang) về bất cập trong chính sách bán hàng đất đai.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, cử tri và nhân dân cả nước nhiều năm qua rất bức xúc có vấn đề đất đai. Thực tế cho thấy công tác quy hoạch, chính sách bán hàng thu hồi đất, công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư vẫn còn nhiều bất cập, từ đây dẫn đến khiếu kiện về đất đai vẫn chiếm tới mật độ 70%.

Đại biểu yêu cầu Phó thủ tướng cho biết biện pháp khắc phục hiện trạng trên và khẳng định rõ đến khi nào mới chắc chắn hài hoà lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân như chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời, chính sách bán hàng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm có phương châm phải bảo đảm có chỗ ở, ổn định cuộc sống, sản xuất và công bằng đối có người có đất thu hồi.

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản giải đáp thi hành đã quy định tiêu chuẩn bồi thường về đất theo hướng người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bồi thường bằng đất, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền, giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi ở thời điểm chọn lọc thu hồi đất. Việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nhằm chắc chắn sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất. Bổ sung quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối có trường hợp thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải đi đến chỗ ở, quy định hỗ trợ tái an cư đối có trường hợp số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị 1 suất tái an cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái an cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất; quy định thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi và trách nhiệm chi trả tiền chậm chi trả.

Qua theo dõi kết quả thực hiện ở địa phương cho thấy, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã bảo đảm tốt hơn ích lợi của người có đất thu hồi. Khiếu kiện khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư đã giảm hơn nhiều so có thời điểm trước Luật Đất đai năm 2013, văn bản trả lời nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng thì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư vẫn còn 1 số tồn ở, bất cập như việc xác định giá đất tính bồi thường chưa thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc; việc bồi thường, hỗ trợ vẫn còn chưa đầy đủ, chưa đúng đối tượng theo quy định…

Để khắc phục 1 số tồn ở, hạn chế nêu trên, Phó thủ tướng cho biết, trong thời gian tới Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản giải đáp thi hành theo hướng đổi mới nội dung, điều kiện tiến hành biện pháp định giá đất cụ thể để bảo đảm ích lợi cho người có đất thu hồi.

Phó thủ tướng cũng cho biết sẽ kiểm soát nghiêm ngặt làm việc của các tổ chức có công dụng giải đáp xác định giá đất, cá nhân hành nghề giải đáp xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện ở các địa phương.

Goldenpeninsula.com – Theo VnEconomy

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm