Sau 3 tháng chủ không đến ở sẽ thu hồi nhà ở xã hội

Dự thảo Quy định về quản lý phân phối, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo và được trình mới đây ở phiên họp tập thể UBDN TP. Hà Nội yêu cầu, nếu sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ chung cư nhà ở xã hội mà người mua, thuê, thuê mua không đến ở, thì coi như không có nhu cầu ở và cơ quan quản lý sẽ chấm dứt hợp đồng, thu hồi căn hộ chung cư.

Cũng theo dự thảo, thời hạn giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xét hồ sơ chấm điểm ưu tiên thì thời hạn giải quyết tối đa cũng không quá 60 ngày đối có nhà thuộc có nhà nước và không quá 45 ngày đối có nhà không thuộc có nhà nước.

Trường hợp người thuê, thuê mua nhà không có nhu cầu hoặc hết điều kiện thuê thì hộ gia đình phải trả lại nhà cho cơ quan quản lý để tiếp tục cho đối tượng có nhu cầu thuê.

Trường hợp nhà ở xã hội đủ điều kiện mua phân phối thì người mua phân phối phải nộp tiền sử dụng đất theo tổng diện tích phân bổ vào ngân sách đô thị trước khi mua phân phối.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề xuất đến một số vấn đề về thế chấp, mua phân phối nhà ở xã hội.

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm