Sau 2020 mới xây đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao

Dự kiến năm 2050 mới đã đi vào hoạt động tuyến một số con phố sắt tốc độ cao (Bắc-Nam), một số con phố đôi khổ 1.435 mm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện lập báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án một số con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam để trình Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 3-2018. Đồng thời, thực hiện một số quy trình, thủ tục thẩm định, thẩm tra và chi phí liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT và một số cơ quan liên quan căn cứ công dụng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định có trách nhiệm phối hợp nghiêm ngặt có Bộ GTVT để đẩy nhanh công đoạn lập, thẩm định và trình một số cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án.

Trước đấy, để cung cấp nhu cầu vận tải và tăng cường sự kết nối giữa một số TP lớn trên trục Bắc-Nam (nhất là việc kết nối hai trọng điểm kinh tế lớn là thủ đô Hà Nội và TP.HCM) bằng hệ thống giao thông vận tải tốc độ cao, an toàn; đồng thời phát triển hài hòa một số phương thức vận tải; trên cơ sở yêu cầu của Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải một số con phố sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 10-2-2015) và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải một số con phố sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 24-8-2015).Hiện nay hệ thống một số con phố sắt Bắc-Nam chưa cung cấp nhu cầu vận tải và tăng cường sự kết nối giữa một số TP lớn trên trục Bắc-Nam. Ảnh: V.LONG

Theo đấy, dự kiến công đoạn phát triển tuyến một số con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam có một số GĐ như sau: Đến năm 2020, tìm hiểu phương án thi công mới tuyến một số con phố sắt tốc độ cao, một số con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục Bắc-Nam, trong đấy dự kiến một số điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên thi công trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn, đặc thù khu vực kết nối có Hà Nội và TP.HCM như một số đoạn Hà Nội-Vinh, TP.HCM-Nha Trang.

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2030, triển khai thi công mới tuyến một số con phố sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/giờ đến dưới 200 km/giờ), một số con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa; hạ tầng tuyến có thể cung cấp khai thác tốc độ xa lộ 350 km/giờ trong tương lai. Ưu tiên thi công trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc-Nam theo khả năng huy động vốn.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đã đi vào hoạt động toàn tuyến một số con phố sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc-Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ xa lộ 350 km/giờ.

Căn cứ công đoạn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT triển khai rà soát một số tìm hiểu trước đấy về dự án một số con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam để cập nhật, đã đi vào hoạt động báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh nội dung báo cáo tìm hiểu tiền khả thi phải làm sâu sắc sự cần thiết đầu tư, đấy là vấn đề được Quốc hội và cả xã hội quan tâm. Do vậy phải có nhiều tài liệu so sánh, có số liệu thống kê chuẩn về nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa nhằm thấy được hiệu quả của việc đầu tư, đồng thời so sánh có vận tải một số con phố bộ, vận tải hàng không…

Goldenpeninsula.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm