Quảng Nam: Phê duyệt giá đất tái định cư khu dân cư mới Bình An 2

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 143/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất tái an cư khu dân cư mới Bình An 2 ở khu thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Một dự án ở khu quy hoạch thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Theo đây, giá đất tái an cư khu dân cư mới Bình An 2 ở khu thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có giá cụ thể như sau: Đường 11,5m (lòng các con phố 5,5m), có 6 lô (Khu C1), trên qui mô 691,5 m2, đơn giá 1,45 triệu đồng/m2.

Quyết định cũng nêu rõ, các lô đất có địa điểm 2 mặt các con phố ở ngã ba các con phố thì nhân hệ số 1,1 và ở ngã tư các con phố thì nhân có hệ số 1,2.

Vị trí chi tiết phân lô ở bản quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt ở Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 24/5/2017.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao trách nhiệm cho Công ty TNHH Đại Việt (chủ đầu tư) thực hiện kết cấu hạ tầng theo dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; phối hợp có UBND thị xã Điện Bàn quản lý, bố trí đất tái an cư đúng đối tượng, thu, nộp và quyết toán tiền sử dụng đất, quyết toán dự án đã đi vào hoạt động theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở tài chính theo dõi, giải đáp, kiểm tra, giám sát UBND Thị xã Điện Bàn, chủ đầu tư thực hiện giao đất, thu tiền sử dụng đất tái an cư, quyết toán tiền sử dụng đất, quyết đoán dự án đã đi vào hoạt động chắc chắn đúng quy định

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm