Quảng Nam làm mới 250km đường nông thôn năm 2017


Theo UBND tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh đã đã đi vào hoạt động 250 km bê tông giao thông một số loại có tổng chi phí đầu tư 180 tỷ đồng, cung cấp nhu cầu xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Quảng Nam làm mới 250km các con phố giao thông nông thôn

Đây là năm thứ hai Quảng Nam thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn GĐ 2016-2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.Theo đây, trong năm 2017, một số huyện, TX, TP phân rã sớm nguồn vốn bố trí cho một số xã, thị trấn chủ động triển khai kế hoạch ngay từ quí 1, nhất là ưu tiên bố trí đủ cho một số xã đăng ký xây dựng NTM nhưng chưa đạt chuẩn về tiêu chí giao thông.

Trong tổng ngân sách tỉnh hỗ trợ 60 tỷ đồng thì dành 33 tỷ đồng cho một số xã chủ động xây dựng giao thông nông thôn. Bên cạnh đây, một số địa phương đã tập trung bê tông hóa giao thông nông thôn; kiểm tra, rà soát trọn vẹn một số công trình đã xây dựng từ 2011-2016, chi trả dứt điểm nợ khối lượng, quyết toán chi phí.

Goldenpeninsula.com – Theo Nông Nghiệp Việt Nam

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm