Phó Thủ tướng chỉ đạo về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể tổng diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho một số mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở cuộc họp về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành.Phó Thủ tướng đề nghị cần phân định cụ thể về tính năng làm việc dân dụng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của sân bay.

Theo đây, phân tách Bộ GTVT tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, trong đây đã biểu hiện được một số đề xuất phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất của khu vực sân bay Tân Sơn Nhât. Tuy nhiên, phương án đề xuất quy hoạch một số khu tính năng của sân bay chưa rõ, chưa phân định cụ thể về tính năng làm việc dân dụng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của sân bay. Đồng thời, chưa thống nhất phương án sử dụng, khai thác quỹ đất trong khu vực sân bay hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Để đẩy nhanh công đoạn thực hiện, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể tổng diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho một số mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế. Trên cơ sở đây, xác định cụ thể tính năng của sân bay là sân bay dân dụng đồng thời sử dụng cho mục đích quốc phòng khi cần thiết. Từ đây, xác định tổng diện tích đất cần thiết để thi công nhà ga dân dụng và nhà ga dùng chung chắc chắn hiệu quả.

Bộ GTVT thảo luận, thống nhất có Bộ Quốc phòng về tổng diện tích đất (hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng) sẽ được dành cho việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng khu vực dùng chung dân dụng và quốc phòng, và việc quản lý, điều hành sân bay chắc chắn an ninh, an toàn trong làm việc hàng không.

Trên cơ sở đây, Bộ GTVT tải xác định cụ thể tính năng, nhu cầu đầu tư mở rộng sân bay để cung cấp nhu cầu vận tải hàng không và chắc chắn công suất của sân bay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thi công phương án bố trí nhà ga chắc chắn tiết kiệm và hiệu quả cao trong việc sử dụng quỹ đất trong khu vực sân bay.

UBND TP.HCM phối hợp có Bộ GTVT rà soát, đã đi vào hoạt động phương án quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực sân bay chắc chắn việc đầu tư và khai thác, sử dụng các con phố giao thông được dễ dàng và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở một số Bộ, ngành đã thực hiện một số nội dung công việc nêu trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, đã đi vào hoạt động quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Đẩy nhanh công đoạn Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đối có Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, để cung cấp đề nghị về công đoạn của dự án, Phó Thủ tướng cho rằng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được thực hiện khẩn trương.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tập trung đẩy nhanh công đoạn lập Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, GĐ 1 để kịp trình Quốc hội thông qua ở kỳ họp cuối năm 2019.

Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp nghiêm ngặt và hỗ trợ để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn chỉnh nội dung bổ sung của Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi Dự án; trên cơ sở đây, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức rà soát, đã đi vào hoạt động nội dung báo cáo thẩm định trong thời gian sớm nhất, trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi Dự án.

Goldenpeninsula.com – Theo PLO

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm