Những nhà ở nào không phải chịu thuế theo dự thảo của Bộ Tài chính?

Trong Dự thảo về Luật Thuế tài sản Bộ Tài chính vừa mở bán gây xôn xao dư luận, 1 vài loại nhà công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở của người nghèo… không phải chịu thuế này.

Theo Bộ Tài chính, để chắc chắn công bằng, minh bạch và thống nhất trong việc xác định 1 vài trường hợp được miễn, giảm thuế, Dự thảo Luật có quy định cụ thể 1 vài tiêu chuẩn miễn, giảm thuế tài sản. Cụ thể, người nộp thuế thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm thuế thì sẽ được miễn thuế. Người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định của Luật này cũng được miễn thuế.

Miễn, giảm thuế chỉ ứng dụng trực tiếp đối có người nộp thuế, và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định… Trong đề cương mở bán, có 13 trường hợp được miễn thuế 100% và 5 trường hợp được giảm 50% thuế.

13 trường hợp được miễn thuế 100%

Đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc thù khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gặp khó; dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó. Đất của công ty sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật cũng được miễn thuế.

Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối có 1 vài làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Đề cương Luật Thuế Tài sản có loại trừ nhiều đối tượng. Ảnh: Lê Quân.

Đất ở trong hạn mức giao mới, nhà ở của người làm việc 1 vàih mạng trước 8/1945; đất, nhà ở của thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách bán hàng như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; vợ chồng; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm việc 1 vàih mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà tình cảnh gia đình gặp khó không phải đóng thuế.

Đất thi công nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.

Đất ở trong hạn mức giao mới, nhà ở ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gặp khó.

Đất ở trong hạn mức giao mới, nhà ở của hộ nghèo.

Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.

Nhà ở xã hội; nhà ở công vụ.

Các loại nhà ở thuộc có Nhà nước theo quy định ở Luật Nhà ở.

Người nộp thuế gặp gặp khó nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế.

Máy bay, du thuyền, ôtô của 1 vài cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, ôtô ngoại giao.

Người nộp thuế có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Các trường hợp khác theo chọn lọc của Thủ tướng.

5 trường hợp được giảm 50%

Đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó; đất của công ty sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.Nhà ở xã hội, nhà công vụ không phải chịu thuế nhà ở nếu Luật Thuế tài sản thông qua. Trong ảnh là khu nhà ở xã hội Đặng Xá – Hà Nội. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó.

Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách bán hàng như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Người nộp thuế gặp gặp khó do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Các trường hợp khác theo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc miễn, giảm thuế được quy định trong đề cương Luật thuế tài sản:

1. Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối có cộng 1 thửa đất thì được miễn thuế. Người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên theo quy định của Luật này thì được miễn thuế.

2. Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế ở 1 nơi do người nộp thuế chọn lọc.

3. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ ứng dụng trực tiếp đối có người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.

Goldenpeninsula.com – Theo Zing

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm