Nhiều sai phạm tại Dự án Khu du lịch biển Vịnh Hòa

Khu du lịch biển Vịnh Hòa (thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) do ông Huỳnh Mỹ Cang là người địa phương làm chủ dự án (D.A). Mặc dù D.A đã đưa vào làm việc nhưng chưa đã đi vào hoạt động thủ tục về đầu tư, đất đai, thi công. UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để nhà đầu tư thực hiện D.A không đúng quy định của pháp luật.

Nhiều sai phạm ở Dự án Khu du lịch biển Vịnh Hòa D.A Khu du lịch biển Vịnh Hòa tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và thi công không phép. Ảnh: PB

D.A Khu du lịch biển Vịnh Hòa được đầu tư thi công có qui mô 16 phòng nghỉ, 1 khu điều hành, 10 nhà chòi lục giác, 5 nhà chòi dài… trên qui mô 17.592,7m2 đất; tổng vốn đầu tư dao động 9,5 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm cung cấp một số dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống, cung cấp nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của khách tham quan… Thời gian làm việc của D.A là 50 năm, kể từ ngày có chọn lọc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Toàn bộ D.A nằm trên khu đất thuộc một số thửa số 45, 46, 47 tờ bản đồ địa chính số 31, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất và UBND thị xã Sông Cầu có chọn lọc cấp cho ông Huỳnh Mỹ Cang 250m2 đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm là 17.342m2.

Hộ ông Cang đã áp dụng đầu tư thi công công trình trên qui mô đất trồng cây lâu năm, cũng như tự ý thi công công trình nằm ngoài qui mô đất chưa được cấp sổ đỏ (thuộc đất rừng phòng hộ do ông Cang quản lý, đất bãi biển do UBND xã Xuân Thịnh quản lý) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; nên UBND xã Xuân Thịnh đã ra chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính và buộc chủ đầu tư khôi phục lại tình trạng như ban đầu.

Theo ý kiến của UBND thị xã Sông Cầu thì địa điểm đầu tư D.A thích hợp có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch thi công… Do vậy, UBND thị xã nêu quan điểm thống nhất về mặt chủ trương đầu tư của ông Cang. Tuy nhiên, yêu cầu ông Cang phải chấp hành nghiêm túc việc khắc phục hậu quả đã gây ra thời gian qua.

Song, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên lại cho rằng, địa điểm thực hiện D.A của ông Cang không thích hợp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Sông Cầu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mở bán. Vị trí khu đất là đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, hộ ông Cang đã đầu tư thi công một số hạng mục phòng nghỉ, khu điều hành, khu vệ sinh, phòng ăn… là hành vi sử dụng đất sai mục đích, tự ý thi công một số hạng mục công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; là vi phạm trật tự về thi công căn bản. Từ một số cơ sở trên, Sở TN&MT Phú Yên không thống nhất nội dung thực hiện đầu tư D.A của ông Cang.

Cùng đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật về chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đăng ký nhu cầu sử dụng đất đối có thị xã Sông Cầu để đưa vào kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Theo Sở Tài chính Phú Yên, D.A trên đã vi phạm một số thủ tục đầu tư thi công khi chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan tính năng cho phép thực hiện D.A mà đã áp dụng thi công, đã bị UBND xã Xuân Thịnh xử phạt hành chính 2 lần và chưa có kết quả xử lý của UBND thị xã Sông Cầu nên chưa đủ điều kiện tham dự góp ý kiến về đầu tư D.A. Nhà đầu tư cũng không chứng minh năng lực tài chính, không có cơ sở chứng minh nguồn vốn đã đầu tư dao động 4,5 tỷ đồng; vì vậy không có cơ sở thẩm định về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Từ các ý kiến trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên giao UBND thị xã Sông Cầu cộng một số đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất đối có khu đất yêu cầu thực hiện D.A; trình tự thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất để thi công công trình, thủ tục đầu tư thi công chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sử dụng mục đích khác theo quy định và làm việc sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư.

Từ thực ở trên, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu báo cáo, giải trình làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc để hộ kinh doanh cá thể Huỳnh Mỹ Cang thực hiện D.A Khu du lịch biển Vịnh Hòa, cũng như việc đưa vào làm việc công trình nhưng chưa đã đi vào hoạt động một số thủ tục về đầu tư, đất đai, thi công căn bản theo quy định; chưa chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác…

Dư luận cho rằng, để giữ vững kỷ cương, pháp luật, tỉnh Phú Yên cần có giải pháp xử lý nghiêm minh một số sai phạm trên của chủ đầu tư trước khi tham khảo có tiếp tục cho D.A này được triển khai nữa hay không.

Goldenpeninsula.com – Theo Thanh tra

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm