Nhiều địa phương hình thành các khu vực phát triển đô thị

Theo Bộ Xây dựng, đến nay đã có 51/63 địa phương triển khai lập Chương trình phát triển thành phố toàn tỉnh. Trong số này, 1 số địa phương đã hình thành các khu vực phát triển thành phố.


Nhiều địa phương hình thành các khu vực phát triển thành phố. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên cơ sở đây, các địa phương cũng giải đáp nhà đầu tư thực hiện các dự án mới theo quy định, từng bước tạo sự thống nhất trong quy trình triển khai các dự án đầu tư phát triển thành phố. Đặc biệt, các quy định quản lý về phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố cũng đã được ban hành và thích hợp có thực tiễn.

Đây cũng là cơ sở để các thành phố tiếp tục huy động vốn thực hiện các chương trình, dự án cấp quốc gia và cấp vùng về phát triển thành phố như: dự án phát triển tăng trưởng xanh, dự án phát triển thành phố loại vừa, dự án thành phố động lực, hạ tầng kỹ thuật…

Tuy nhiên, trong quy hoạch và quản lý thành phố năm 2018 cũng có nhiều điểm cần khắc phục. Cụ thể như, chất lượng 1 số đồ án quy hoạch thi công, thành phố còn thấp. Việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết còn tùy tiện, không đúng quy trình, thủ tục, thường có xu hướng tăng tầng cao, mật độ thi công và hệ số sử dụng đất, giảm tổng diện tích công cộng, hạ tầng cây xanh.

Bên cạnh đây, công tác lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế thành phố, quy chế quản lý quy hoạch, thiết kế ở 1 số thành phố còn chậm và thiếu đồng bộ; công tác quản lý, kiểm soát phát triển thành phố còn hạn chế; hiện trạng điều chỉnh quy hoạch, cấp phép thi công các công trình nhà ở cao tầng ở 1 số thành phố chưa được kiểm soát nghiêm ngặt, gây sức ép quá tải lên hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gây lãng phí lớn và giảm chất lượng phát triển thành phố.

Việc phát triển thành phố không đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 1 số nội dung không theo quy hoạch, kế hoạch cũng như chưa chắc chắn sự kết nối giữa thành phố và vùng, nhất là về hạ tầng khung… cũng là các bất cập cần sớm được giải quyết.

Năm 2017, Bộ Xây dựng đã công nhận phân loại cho 12 thành phố; các địa phương đã thẩm định, công nhận đối có 11 thành phố loại V. Đến nay, toàn quốc có 813 thành phố (tăng 11 thành phố loại V so có năm 2016), bao gồm 2 thành phố loại đặc thù, 19 thành phố loại I, 23 thành phố loại II, 45 thành phố loại III, 84 thành phố loại IV, 640 thành phố loại V; mật độ thành phố hóa đạt dao động 37,5% (tăng 0,9% so có năm 2016). /.

Goldenpeninsula.com theo BNEWS/TTXVN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm