Kiến nghị không kiểm điểm cán bộ sai phạm đất đai vì tuổi già sức yếu

Đây là 1 trong một vài kiến nghị được nêu trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP.HCM, về việc xử lý sau thanh tra đất đai ở Thành phố liên quan đến kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2889 năm 2011, của Thanh tra Chính phủ.

Theo đây, UBND TP.HCM cho biết, liên quan đến việc xử lý trách nhiệm, trước đây, ở văn bản số 831/UBND-NCPC ngày 6/12/2016, UBND TP đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả xử lý đối có tập thể, cá nhân vi phạm như sau:

Đối có Ban Quản lý Khu Nam, đã xác định nội dung, lý do vi phạm của 20/22 cá nhân là do nôn nóng đẩy nhanh công đoạn đầu tư; cập nhật tài liệu và một vài quy định pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ; thiếu kiểm tra thực ở một vài dự án đầu tư để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP; không có thể hiện tư lợi cá nhân.

Qua đây, đã nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm rút bí kíp đối có cá nhân có sai phạm. Đồng thời kiến nghị UBND TP không tham khảo thực hiện kiểm điểm đối có 2 cá nhân (ông Tôn Sỹ Kinh và ông Trang Bảo Sơn), do tuổi cao và sức khỏe kém.

Đối có Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND Q.2, UBND Q.7, UBND Q.9, UBND Q.Thủ Đức, UBND Q.Bình Tân, UBND huyện Bình Chánh cũng có một vài động thái tương tự về việc kiểm điểm, rút bí kíp.

Về mặt chính quyền, một vài cơ quan là Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Tài nguyên – Môi trường; Sở Xây dựng; Ban Quản lý khu Nam; UBND một vài quận 2, 7, 9, Thủ Đức, Bình Tân và huyện Bình Chánh và không xử lý kỷ luật mà tổ chức kiểm điểm, rút bí kíp.

Đối có Cục Thuế TP, hội đồng kỷ luật Cục Thuế thống nhất không xử lý kỷ luật có 8 cá nhân là công chức và công chức giữ chức vụ lãnh đạo, mà có thông báo phê bình nghiêm khắc đối có một vài cá nhân này.

Về mặt Đảng, ở Cục Thuế TP, một vài đảng viên vi phạm có thông báo phê bình nghiêm khắc. Các cơ quan gồm Sở Tài nguyên – môi trường, Ban quản lý Khu Nam, UBND một vài quận 9, Thủ Đức, Bình Tân đề xuất không xử lý kỷ luật về mặt Đảng vì theo UBND TP có thiếu sót, mặt hạn chế nhưng chưa có thể hiện tư lợi và đã có giải pháp khắc phục.

Còn đối có Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND một vài quận 2, 7, huyện Bình Chánh, Đảng ủy một vài đơn vị đang rà soát, tham khảo, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND TP.

Căn cứ kết quả rà soát nói trên, Sở Nội vụ đề xuất UBND TP kiến nghị Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham khảo xử lý một vài cá nhân và tập thể liên quan đến kết luận thanh tra về mặt Đảng (nếu có) theo đúng quy định.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamnet

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm