Kiên Giang chỉ định thầu dự án BT gần 1.500 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định số 171/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư thực hiện 2 dự án lớn theo hình thức BT, tài liệu từ báo Đâu Thầu cho biết.

Cụ thể, 2 dự án này là Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng các con phố Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối có các con phố trục Nam – Bắc, huyện Phú Quốc theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Theo đây, trong tháng 1/2018, Tỉnh này sẽ áp dụng chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án nói trên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.462 tỷ đồng, phương thức chọn lọc nhà đầu tư là 1 GĐ 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 35 tháng từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2020.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, nhà đầu tư được chỉ định thầu dự án BT nói trên sẽ tự thu xếp nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án, phải chắc chắn vốn chủ có của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.

Được biết, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án dao động 1.466,5 tỷ đồng, trong đây vốn đầu tư tuyến Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu là 961,94 tỷ đồng; tuyến nhánh nối đến các con phố trục Nam – Bắc là 344,63 tỷ đồng, lãi vay gần 160 tỷ đồng. Nguồn chi trả cho Dự án được xác định là quỹ đất ở khu vực sân bay cũ (đã được chấp thuận về mặt chủ trương) theo biện pháp xác định ngang giá. Dự kiến thời gian xây dựng Dự án là trong 2 năm, từ 2017 – 2018.

Goldenpeninsula.com – Theo Trí thức trẻ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm