Kế hoạch hành động về nhà ở và thị trường BĐS: Xử lý loạt vấn đề bất ổn trên thị trường

Điểm nhấn của kế hoạch hành động này là đề án phân tích tình hình, dự đoán xu hướng trung hạn cũng như đề xuất 1 số biện pháp, cơ chế để thúc đẩy phân khúc BĐS phát triển lành mạnh.

Ban Chỉ đạo về chính sách bán hàng nhà ở và phân khúc BĐS sẽ đề xuất 1 loạt chính sách bán hàng mới (Ảnh minh họa)

Kế hoạch hành động này do Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách bán hàng Nhà ở và phân khúc BĐS ban hành.

Theo kế hoạch này, 1 số thành viên của Ban chỉ đạo Thuộc Bộ thi công sẽ chủ trì thi công dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật thi công Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Kinh doanh BĐS; Chủ trì thực hiện chọn lọc của Thủ tướng phê duyệt bổ sung 1 số cơ chế đầu tư, thi công cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, sạt lở ĐBSCL GĐ 2 kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020. Đồng thời thực hiện chọn lọc của Thủ tướng về đề án phân tích tình hình, dự đoán xu hướng trung hạn cũng như đề xuất 1 số biện pháp, cơ chế để thúc đẩy phân khúc BĐS phát triển lành mạnh.

Cũng theo kế hoạch trên, Ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì thực hiện thông tư giải đáp 1 số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc có Nhà nước; Nghiên cứu trình Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giải đáp chọn lọc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, khắc phục các vướng mắc để đẩy mạnh đầu tư nhà ở xã hội; chế tài xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đây có chế tài xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở xã hội, hạn chế việc lợi dụng chính sách bán hàng ưu đãi của Nhà nước.

“Ban chỉ đạo cần giải đáp việc giao nộp quỹ đất, quỹ nhà hoặc nộp tiền từ quy mô đất 20% thi công nhà ở xã hội ở 1 số dự án thương mại; Nghiên cứu thi công đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và phân khúc BĐS chắc chắn an sinh xã hội; Đồng thời tìm hiểu thi công dự thảo đề án quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ GĐ 2017-2021”, Kế hoạch hành động nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, việc đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý về sử dụng tài sản công… sẽ được đã đi vào hoạt động trong quý III/2018; Việc tìm hiểu thi công dự thảo để trình Chính phủ phê duyệt Quyết định sử đổi bổ sung chọn lọc 105 chuẩn bị đã đi vào hoạt động trong quý IV/2018; Việc đôn đốc thực hiện, phân tích tổng kết và đề xuất mở rộng ở 1 số địa phương.

Đối có việc triển khai đôn đốc việc thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS; Thực hiện tái cơ cấu phân khúc BĐS, gắn có thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, độc đáo là nhà ở xã hội, khắc phục sự lệch pha về quan hệ cung cầu, phong phú hóa phân khúc bất độn sản nhà ở, phát triển mạnh về phân khúc nhà xã hội cho thuê… được thực hiện GĐ từ năm 2018 đến 1 số năm thứ hai.

Cũng theo kế hoạch hành động này, thành viên của Ban chỉ đạo thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc cho vay của 1 số tổ chức tín dụng thực hiện 1 số chương trình nhà ở, tổng dư nợ cho vay trên phân khúc BĐS và nợ xấu trong cho vay BĐS. Kiểm soát nghiêm ngặt tình hình cấp tín dụng đối có 1 số lĩnh vực BĐS chắc chắn an toàn cho toàn hệ thống…

Goldenpeninsula.com theo http://dantri.com.vn

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm