Hơn 21 tỷ USD tổng dư nợ tín dụng bất động sản

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến năm 2017, tổng dư nợ tín dụng đối có làm việc đầu tư, kinh doanh BĐS đạt 471.022 tỷ đồng (hơn 21 tỷ USD).

Trong đây, 3 lĩnh vực có dư nợ tín dụng lớn nhất là cho vay đầu tư, kinh doanh những dự án thi công khu thành thị, phát triển nhà ở đạt 102.413 tỷ đồng, cho vay thi công, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp có cho thuê được bạn trả nợ bằng những nguồn lương bổng không phải là tiền lương bổng, tiền công đạt 100.083 tỷ đồng. cho vay kinh doanh khác đạt 112.561 tỷ đồng.

Năm 2017, tín dụng tiêu dùng tăng cao và chiếm dao động 65% (năm 2016 tăng 50,2%), chiếm 18% trong tổng tín dụng (năm 2016 là 12,3%), cho vay có mục đích mua, sửa chữa nhà ở là chủ yếu, chiếm 52,9% (năm 2016 là 49,5%).

Tín dụng vào làm việc kinh doanh BĐS và thi công cũng tăng 12,2% so có năm 2016, chiếm 15,8% trong tổng tín dụng (năm 2016 là 17,1%).

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm