Hiệp định vay vốn cho tuyến Metro số 1 sắp hết hạn

TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến tình hình Hiệp định vay số VN11-P7 ngày 30.3.2012 thuộc Dự án thi công tuyến đường sắt thành thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên (tuyến metro số 1) sắp hết hạn.

Thời hạn khóa sổ khoản vay cho tuyến metro số 1 này là vào ngày 31.10 tới.

Tuyến metro số 1

Hiện nay, do Chính phủ đang triển khai những thủ tục thông qua cấp thẩm quyền về điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thể phân bổ vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương, dẫn đến chậm giải ngân hiệp định vay so có công đoạn đã cam đoan có nhà tài trợ.

Tổng giá trị khoản vay là 44.302 triệu yên. Lũy kế giải ngân của hiệp định vay đến hết tháng 2.2018 là 35.536 triệu yên. Đến thời điểm này, số vốn chưa giải ngân là 8.766 triệu yên, chiếm 20%. Tỷ lệ này là khá lớn trong khi hiệp định vay sẽ hết hạn vào 31.10.

Hiện việc giải ngân những khoản vay không những tùy thuộc vào công đoạn Quốc hội tham khảo, cho phép chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư mà còn liên quan đến trình tự thủ tục tham khảo bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án. Từ đây, việc giải ngân hết số vốn còn lại của Hiệp định vay số VN11-P7 trước ngày khóa sổ khoản vay, theo UBND TP.HCM là rất khó để thực hiện.

Do vậy, UBND TP.HCM cho rằng rất cần thiết phải đề nghị gia hạn hiệp định vay thêm 1 năm nữa, tức đến 31.10.2019 để bảo đảm đủ thời gian giải ngân tất cả khoản vay sau khi Quốc hội chấp thuận tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Theo kế hoạch, số vốn còn lại của Hiệp định vay số VN11-P7 sẽ do Ban Quản lý Đường sắt thành thị đô thị sử dụng để hoàn ứng số tiền mà ngân sách đô thị đã tạm ứng trong năm 2017 và năm 2018.

Cụ thể trong đây bao gồm phí cam đoan của hiệp định vay là 0,1% năm. Với số dư khoản vay giai đoạn này là 8.766 triệu Yên, thì phí cam đoan do gia hạn hiệu lực thêm 1 năm là 8,34 triệu yên, tương đương 1,67 tỉ đồng. Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, kế hoạch vốn ODA sẽ được bố trí ngay cho dự án thì phí cam đoan sẽ giảm tương ứng.

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản để giải ngân cho dự án Metro 1, và theo đề nghị từ phía nhà tài trợ JICA, UBND đô thị đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo, sớm có văn bản chính thức gửi JICA và Đại sứ quán Nhật Bản để đề xuất gia hạn hiệu lực khoản vay đến 31.10.2019.

Goldenpeninsula.com – Theo Một Thế giới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm