Hiện thực hóa cơ hội tiếp cận vốn giá rẻ

Các tổ chức tín dụng yếu kém đang tiến gần đến thời cơ được vay vốn đặc thù có lãi suất 0% để đẩy nhanh công đoạn bình phục trong bối cảnh ngành ngân hàng đang có sự cải thiện đáng kể về kinh doanh và xử lý nợ xấu.

Thị trường nhà đất khởi sắc thời gian qua có phần nhờ hỗ trợ vốn từ hệ thống ngân hàng. Ảnh: QH

Những điều khoản đáng chú tâm

Ngày 26/1/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc thù có tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù, có hiệu lực từ ngày 29/1/2018. Đây là 1 phần trong số một số biện pháp hỗ trợ các ngân hàng đang trong công đoạn tái cơ cấu.

Thông tư số 01 có 1 số nội dung đáng chú tâm về việc cho vay đặc thù đối có các ngân hàng này. Đầu tiên, bên cho vay đặc thù không chỉ là từ NHNN mà còn là cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) và một số tổ chức tín dụng khác. Các trường hợp cho vay đặc thù bao gồm để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào hiện trạng mất khả năng chi trả, hoặc để hỗ trợ bình phục theo phương án bình phục đã được phê duyệt đối có một số tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tài chính, tổ chức tài chính cũng như đối có ngân hàng thương mại (NHTM) theo phương án chuyển giao ép buộc hoặc đã được mua ép buộc.

Đối có một số tổ chức tín dụng được đặt vào hiện trạng kiểm soát đặc thù thì một số khoản cho vay tái cấp vốn trước đấy sẽ được chuyển thành khoản cho vay đặc thù, giúp tổ chức tín dụng giảm giá thành vay vốn, do một số khoản vay tái cấp vốn có lãi suất theo quy định giai đoạn này là 6,25% có thể được giảm về mức ưu đãi 0% khi chuyển thành khoản cho vay đặc thù. Thời hạn cho vay đặc thù tối đa là 2 năm, bằng có thời gian kiểm soát đặc thù.

Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức tín dụng bị gia hạn kiểm soát đặc thù, hay phương án bình phục chưa được phê duyệt hoặc có sự một sốh tân, cũng như chưa thể hoàn trả khi đến hạn cũng có thể xin gia hạn thời gian vay, có thời gian gia hạn mỗi lần tối đa 2 năm.

Mức lãi suất đối có khoản cho vay đặc thù của NHNN là tương đương có lãi suất tái cấp vốn ra mắt trong từng thời kỳ, còn đối có một số khoản cho vay từ Bảo hiểm Tiền gửi, Co-op Bank hay tổ chức tín dụng khác sẽ theo thỏa thuận, tuy nhiên có một số trường hợp cho vay để hỗ trợ tổ chức tín dụng bình phục thì mức lãi suất ưu đãi có thể xuống 0%.

Đáng lưu ý là khi khoản vay đến hạn hoặc tổ chức tín dụng giải thể, phá sản thì một số khoản vay đặc thù được ưu tiên hoàn trả trước một số khoản nợ khác, kể cả một số khoản nợ có tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng. Có thể thấy dù một số khoản cho vay đặc thù là tín chấp nhưng mức độ ưu tiên chi trả sẽ là cao nhất, nhằm chắc chắn nguồn vốn của Nhà nước.

Ảnh hưởng là gì?

Thông tư 01 được xem là hiện thực hóa việc giải đáp Điều 146 về thẩm quyền chọn lọc cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù của Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017, theo đấy Thủ tướng Chính phủ chọn lọc việc cho vay đặc thù của NHNN có lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối có tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù.

Trước đấy cũng đã có Thông tư 06/2012/TT-NHNN được NHNN ban hành vào tháng 3/2012 quy định về cho vay đặc thù của tổ chức tín dụng, tuy nhiên quy định của thông tư này chỉ cho vay đối có một số tổ chức tín dụng lâm vào hiện trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng hoặc được đặt vào hiện trạng kiểm soát đặc thù, chứ không bao hàm cho vay để hỗ trợ bình phục. Mức lãi suất cho vay theo quy định cũ cũng theo mức lãi suất tái cấp vốn hoặc do NHNN chỉ định trong từng trường hợp cụ thể, chứ không nói rõ có thể ưu đãi đến mức 0%.

Có thể thấy quy định mới đã một sốh tân, bổ sung rất nhiều điều khoản, mở rộng đối tượng cho vay và được vay, mà quan trọng nhất là quy định cho vay để hỗ trợ bình phục có lãi suất 0%. Điều này sẽ giúp tổ chức tín dụng đẩy nhanh công đoạn bình phục theo phương án được phê duyệt.

Đáng lưu ý là đối có một số khoản vay đặc thù để hỗ trợ thanh khoản thì tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. Đây có thể xem là biện pháp bảo đảm của NHNN cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù, nhằm giúp bạn yên tâm hơn khi chuyển nhượng có các ngân hàng bị kiểm soát đặc thù vì có NHNN đứng sau làm người cho vay cuối cùng có mức lãi suất ưu đãi.

Như vậy, đối có một số khoản vay đặc thù để hỗ trợ bình phục thì được hiểu tổ chức tín dụng có thể được sử dụng kinh doanh hay cho vay lại. Với lãi suất ưu đãi có thể xuống mức 0%, một số tổ chức tín dụng được vay sẽ có thời cơ cho vay có biên độ lãi suất cao, từ đấy cải thiện lợi nhuận, tiến đến xóa lỗ dần và đẩy nhanh công đoạn bình phục theo phương án đã được phê duyệt.

Những quy định mới này cũng có thể khuyến khích một số tổ chức tín dụng khác mua lại, nhận chuyển giao, hỗ trợ một số tổ chức tín dụng yếu kém khi cảm thấy khả năng bình phục sẽ nhanh hơn có các ưu đãi tiếp cận vốn giá rẻ. Tuy nhiên, một số tổ chức cho vay cũng phải xác định các giá thành thời cơ khi cho vay lại có lãi suất ưu đãi 0%.

Điều cần quan tâm nữa là nguồn cho vay có thể lấy từ đâu. Giả định có trường hợp của NHNN có thể sử dụng phần tiền gửi dự trữ ép buộc để đem cho vay 0%, thì lãi suất cho khoản tiền này giai đoạn này cũng đã ở mức 1,2%. Còn như Bảo hiểm Tiền gửi đem cho vay thì thực ở lượng tiền này có thể đem gửi ở một số ngân hàng khác cũng có lãi suất cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giai đoạn này không chỉ đơn thuần xét về mặt lợi ích kinh tế. Với các tổ chức quản lý có một số nhiệm vụ chính trị như NHNN hay Bảo hiểm Tiền gửi thì ổn định hệ thống ngân hàng là mục tiêu danh tiếng, theo đấy việc hỗ trợ từng tổ chức tín dụng trong hệ thống có sự ổn định là nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều khi xét đến các lợi ích kinh tế khác. Vì căn bản hầu như cả nền kinh tế tùy thuộc rất lớn vào ngân hàng, bởi thế nếu hệ thống ngân hàng bị đe dọa thì nền kinh tế khó có thể tránh khỏi sự đổ vỡ.


Goldenpeninsula.com – Theo DNSG

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm