Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất (SDĐ) có lý do từ 1 vài nông, lâm trường đối có Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Đà, Công ty (Cty) TNHH MTV 2/9 Hòa Bình (Cty TNHH MTV 2/9), Cty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình, Cty TNHH MTV Sông Bôi, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất có lý do nông, lâm trường Việc quản lý, sử dụng đất ở 1 vài nông, lâm trường vẫn còn nhiều hạn chế, vi phạm. Ảnh minh họa

Hồ sơ về đất còn thiếu

Kết luận thanh tra chỉ ra, BQL rừng phòng hộ Sông Đà không có pháp lý về đất của Lâm trường Sông Đà và Lâm trường Mai Châu trước đây; việc quản lý, SDĐ có lý do từ lâm trường chưa nghiêm ngặt, còn để 1 trường hợp lấn chiếm dao động 2.000m2 để làm nhà sàn, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ…

Cty TNHH MTV 2/9, sau khi được Nhà nước cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Cty chưa thực hiện hợp đồng thuê đất có Nhà nước theo quy định của pháp luật do chưa xác định được quy mô và đơn giá thuê đất; việc kê khai quy mô đất để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ ở thời điểm năm 2013 chưa chính xác; đưa cả đất đã trả để lập hồ sơ xin thuê đất dẫn đến quy mô được cấp GCNQSDĐ tăng 14,57ha so có quy mô đất môi trường xung quanh đang sử dụng đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ, trùng lấn có đất Nhà nước đã thu hồi thực hiện dự án và đất đã trả ra cho địa phương.

Còn ở Cty TNHH MTV Cao Phong, đến năm 2013 rà soát, kê khai làm thủ tục cấp GCNQSDĐ chưa chính xác dẫn đến quy mô được UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ bị trùng lấn dao động 0,3ha có đất của đơn vị Kho 102 Bộ Tư lệnh Biên phòng ở núi Hang Ma.

Đặc biệt, việc rà soát quy mô đất, lập hồ sơ xin thuê đất và cấp GCNQSDĐ của Cty TNHH MTV Sông Bôi còn để xảy ra nhầm lẫn, sai sót nhiều như: thống kê nhầm 0,4ha đất phi nông nghiệp của Cty TNHH MTV Thanh Hà quản lý; không tách đất phi nông nghiệp khu nhà máy chè quy mô 1,25ha trong tổng quy mô đất cho thuê 911,58ha dẫn đến 1,25ha đất phi nông nghiệp vẫn giao theo quy mô đất nông nghiệp; thống kê thiếu quy mô đất nông nghiệp…

Quản lý đất giao khoán chưa nghiêm ngặt

Trong tổ chức thực hiện hợp đồng giao khoán rừng và đất lâm nghiệp, BQL rừng phòng hộ Sông Đà chưa kịp thời rà soát để ký lại hợp đồng giao khoán SDĐ; chưa có giải pháp xử lý 3 trường hợp vi phạm giao kết trong hợp đồng khoán, SDĐ không đúng mục đích.

Tại Cty TNHH MTV 2/9, còn 32,68ha chưa giao khoán rà soát trên thực địa, chưa nghiêm ngặt dẫn đến bỏ sót quy mô đất; Cty chưa theo dõi được đất trả ra, chưa đưa vào giao khoán đất Nhà nước không thu hồi; việc xác định vị trí, ranh giới, quy mô thửa đất đưa vào giao khoán chưa chính xác; chưa xử lý kịp thời 1 vài trường hợp làm lán trại vượt quy mô, thi công trái phép trên đất nhận khoán: 40 hộ làm lán trại vượt quy mô, thi công trái phép trên đất nhận khoán; không mở sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai dẫn đến đưa cả các phần đất đã trả ra để lập thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ.

Một số thửa đất khi giao khoán ghi tăng hoặc giảm về quy mô nhưng hồ sơ không có tin tức chỉnh lý theo thực trạng. Một số thửa đất khi giao khoán người nhận khoán đề nghị xác định lại quy mô, nhưng lại thực hiện bằng giải pháp thủ công nên độ chính xác không cao… Đặc biệt, Cty chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất có Nhà nước; chưa nộp tiền thuế đất nông nghiệp.

Tương tự ở Cty TNHH MTV Cao Phong chưa được đo đạc lập bản đồ chính quy, việc đo đất giao khoán bằng thủ công nên không chính xác. Sau khi có bản đồ đo đạc không kịp thời điều chỉnh quy mô đất giao khoán theo bản đồ; việc quản lý đất đai chưa nghiêm ngặt bị lấn chiếm; 1 vài Cty cũng không mở sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định; có nhiều hộ đã chuyển đổi từ cây ngắn ngày sang trồng cây lâu năm nhưng không ký lại hợp đồng theo quy định; thiếu kiểm tra việc hợp đồng giao khoán để ngăn chặn xử lý kịp thời nhiều trường hợp làm lán trại vượt quy mô; chưa ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp làm lán trại vượt hạn mức theo hợp đồng, thi công nhà ở kiên cố trên đất nhận khoán.

Còn trong hồ sơ giao nhận khoán thì 1 số thửa đất khi giao khoán ghi tăng hoặc giảm về quy mô nhưng không có tin tức chỉnh lý theo thực trạng; 1 số hợp đồng giao khoán đã gộp thửa, chia thửa tùy tiện dẫn đến xáo trộn; quy mô, số thửa đất ghi vào hợp đồng không chính xác, nhầm lẫn; hồ sơ giao nhận khoán không có trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất; biên bản giao nhận khoán về đất phản ánh chưa đúng thực trạng, không ghi ranh giới, mốc giới thửa đất giao khoán.

Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính có Nhà nước

Cty TNHH MTV Sông Bôi chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất có Nhà nước; chưa nộp tiền thuê đất nông nghiệp. Một số hợp đồng giao khoán đã gộp thửa, chia thửa tùy tiện, quy mô ghi không chính xác…

Kết luận cũng nêu rõ việc 1 vài Cty TNHH MTV Cao Phong, 2/9, Sông Bôi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất nông nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê, cấp GCNQSDĐ. Đặc biệt Cty TNHH MTV Cao Phong chưa thực hiện nộp tiền thuê quy mô 3.925,1m2 đất trụ sở trong 3 năm 2014 – 2016 có số tiên gần 120 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đề nghị Công ty TNHH MTV 2/9, Công ty TNHH MTV Cao Phong, Công ty TNHH MTV Sông Bôi kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân về các mặt không tốt nêu trên, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn ở, mặt không tốt. Thực hiện lập báo cáo kết quả rà soát thực trạng sử dụng đất, phương án sử dụng đất theo quy định. Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đất được thuê. Chấp hành nghiêm túc 1 vài quy định của pháp luật về đất đai, về khoán rừng, vườn cây, quy mô mặt nước được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của bên giao khoán, xử lý kịp thời 1 vài trường hợp vi phạm giao kết hợp đồng khoán.

Goldenpeninsula.com – Theo Thanh tra

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm