Hàng chục nghìn người dân Linh Đàm, Xa La, Đại Thanh sẽ được hưởng lợi khi Hà Nội chuẩn bị xây dựng con đường này

Tuyến một số con phố này thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, có chiều dài dao động 800m, điểm đầu giao có một số con phố Phan Trọng Tuệ, điểm cuối giao có khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm. Hiện Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới một số con phố đỏ để dự kiến thi công trong thời gian tới.

Ngày 07/8/2018, Phó Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4023/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới một số con phố đỏ tuyến một số con phố nối cầu Hòa Bình đi khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, mật độ 1/500, huyện Thanh Trì, đô thị Hà Nội.

Theo đây dự án sẽ được chia thành 2 đoạn. Đoạn 1 nối từ một số con phố Phan Trọng Tuệ đến một số con phố quy hoạch, có mặt cắt ngang B=25m, diện tích đoạn một số con phố rộng 27,5m, trong đây lòng một số con phố rộng 15m, hè một số con phố phía Tây (phía sông Hòa Bình) rộng 5m, hè một số con phố phía Đông rộng 7,5m.

Đoạn 2 từ một số con phố quy hoạch mặt cắt ngang B=25m, đến khu đô thị Nam Hồ Linh Đàm, diện tích mặt cắt ngang một số con phố rộng 30m, trong đây lòng một số con phố rộng 15m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 7,5m.

Hướng của tuyến một số con phố đã được nghiên cứu kỹ và xác định thích hợp có quy hoạch phân khu đô thị S5 và quy hoạch phân khu đô thị GS, mật độ 1/5.000 đã được phê duyệt. Hạng một số con phố được phê duyệt thuộc một số con phố cấp đô thị.

Tim một số con phố quy hoạch sẽ đi qua một số điểm được xác định bằng tọa độ, kết hợp có một số thông số kỹ thuật, một số nhân tố khống chế và thực hiện trực tiếp trên bản vẽ. Chỉ giới một số con phố đỏ tuyến một số con phố được xác định trên cơ sở tim một số con phố đã được định vị, mặt cắt ngang và một số thông số kỹ thuật.

Các nút giao thông giữa tuyến một số con phố có một số một số con phố ngang hiện có và một số con phố ngang quy hoạch sẽ được tổ chức nút giao bằng. Chỉ giới một số con phố đỏ một số nút giao có một số một số con phố ngang quy hoạch sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến một số con phố và một số dự án đầu tư thi công một số tuyến một số con phố ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối có một số mương thủy lợi, nghĩa trang, tuyến điện 110kV từ trạm 110kV Văn Điển đi trạm 110kV Linh Đàm dọc tuyến một số con phố. UBND TP yêu cầu khi lập dự án đầu tư thi công, chủ đầu tư điện thoại có cơ quan chủ quản của một số công trình này để được thỏa thuận, thống nhất một số vấn đề liên quan

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới một số con phố đỏ tuyến một số con phố, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt, phê duyệt hồ sơ kiến trúc cắm mốc giới tuyến một số con phố mật độ 1/500 theo quy định.

Giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì tổ chức mở bán công khai hồ sơ chỉ giới một số con phố đỏ được phê duyệt, bàn giao hồ sơ cho một số cơ quan liên quan. Đồng thời tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kiến trúc cắm mốc giới tuyến làm cơ sở để triển khai cắm mốc ngoài thực địa.

Được biết, tuyến một số con phố nối giữa một số con phố Phan Trọng Tuệ và khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm sẽ tác động mạnh mẽ lên hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Hà Nội, giúp giảm lượng phương tiện giao thông đang quá tải trên một số con phố Phan Trọng Tuệ, giúp kết nối hạ tầng một số khu đô thị lớn ở khu vực phía Nam như khu dân cư Đại Thanh, khu dân cư Xa La, khu dân cư Nam Linh Đàm, khu dân cư bán đảo Linh Đàm…

Goldenpeninsula.com – Theo Trí Thức Trẻ

Các KH đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm