Hà Nội xây dựng tuyến đường rộng từ 40-60m chạy qua 3 quận, huyện

Tuyến một số con phố có điểm đầu giao có một số con phố Vành đai 4, điểm cuối giao có một số con phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch; chiều dài tuyến dao động 23km.


Ảnh minh họa.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới một số con phố đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến một số con phố Hà Đông – Xuân Mai (đoạn mặt một số con phố Vành đai 4), mật độ 1/500 trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và huyện Chương Mỹ.

Theo chọn lọc, tuyến một số con phố có điểm đầu giao có một số con phố Vành đai 4, điểm cuối giao có một số con phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch; chiều dài tuyến dao động 23km.

Đoạn nằm trong thành thị vệ tinh Xuân Mai, mặt cắt ngang 60m; đoạn nằm ngoài thành thị vệ tinh Xuân Mai mặt cắt ngang 40m. Đoạn trong thành thị vệ tinh Xuân Mai là tuyến một số con phố chính thành thị, đoạn nằm ngoài thành thị vệ tinh Xuân Mai là một số con phố cấp 1 đồng bằng. Đây là trục có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông thành thị Xuân Mai có thành thị trọng điểm.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhằm xác định chỉ giới một số con phố đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến một số con phố làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý thành thị theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, làm cơ sở để triển khai tổ chức tìm hiểu lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kế thành thị) hai bên trục một số con phố, lập dự án đầu tư thi công tuyến một số con phố chắc chắn sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thiết kế phong cảnh.

Để thực hiện chọn lọc trên, Hà Nội giao Viện Quy hoạch thi công Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới một số con phố đỏ, tổ chức chọn lọc đơn vị có tư một sốh pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến một số con phố theo đúng nhiệm vụ được UBND đô thị phê duyệt và một số quy định pháp luật; phối hợp nghiêm ngặt có chính quyền địa phương có tuyến lối đi qua, một số sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng một số quy định hiện hành của Nhà nước và đô thị về quy hoạch thi công.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, thông tin, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch thi công Hà Nội làm cơ sở tìm hiểu, xác định chỉ giới một số con phố đỏ tuyến một số con phố chắc chắn khớp nối thống nhất có quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi tìm hiểu…

Goldenpeninsula.com – Theo Bizlive

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án golden peninsula Xem Thêm