Hà Nội tổng thanh tra việc quản lý đất nông nghiệp, đất công tại 10 quận, huyện

Các quận, huyện ở Hà Nội thuộc diện thanh tra gồm: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Sóc Sơn, Hoài Đức, Đông Anh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Trì, Hoàn Kiếm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1158/QĐ-STNMT-TTR, thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối có việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND những quận, huyện và UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn những quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Sóc Sơn, Hoài Đức, Đông Anh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Trì, Hoàn Kiếm.

Theo chọn lọc, ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Trưởng đoàn thanh tra; Ông Trịnh Việt Dân, Phó chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó trưởng đoàn Thường trực. Mời Phó Chủ tịch UBND quận, huyện nêu tham dự làm Phó trưởng đoàn thanh tra và cử lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham dự là thành viên đoàn.

Ngoài ra, ủy viên là đại diện những phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường; đại điện Thanh tra đô thị, những sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trưởng Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thi công kế hoạch thanh tra, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn thanh tra, tổ chức áp dụng thanh tra theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tin tức, tin tức liên quan đến nội dung thanh tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo đề nghị của người ra chọn lọc thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tin tức, tin tức đã cung cấp theo quy định ở Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010; có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật Thanh tra và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời gian thanh tra ở những địa phương nêu trên là 45 ngày kể từ ngày mở bán chọn lọc thanh tra đến đối tượng thanh tra (không kể ngày nghỉ và ngày lễ).

Goldenpeninsula.com – Theo Trí Thức Trẻ

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tin tức về dự án golden peninsula Xem Thêm