Hà Nội sẽ xử lý nhà đầu tư chậm báo cáo đánh giá dự án

Các cơ quan, đơn vị không triển khai công tác giám sát, phân tích đầu tư và báo cáo đúng hạn UBND TP Hà Nội sẽ tham khảo xử lý vi phạm đối có thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ dự án.

Nhiều nhà đầu tư chậm báo cáo phân tích đầu tư dự án – Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký văn bản gửi những sở, ngành; quận, huyện; tổng doanh nghiệp và những đơn vị thuộc Thành phố; những nhà đầu tư triển khai giám sát, phân tích đầu tư năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội cho rằng thời gian qua, 1 số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phân tích đầu tư theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP.

Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, phân tích đầu tư của nhiều cơ quan, đơn vị chưa tự giác, những kỳ báo cáo đều đôn đốc, nhắc nhở, đặc trưng còn nhiều cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo; 1 số báo cáo còn có tính hình thức, chất lượng chưa cao.

Các nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khai thác gửi báo cáo không kịp thời, đầy đủ, thiếu tài liệu khiến cho công tác tổng hợp tình hình thực hiện những dự án gặp nhiều gặp khó, chưa phản ánh đúng hiện trạng vận hành đầu tư.

TP Hà Nội đề nghị những sở, ban, ngành, quận huyện, những tổng doanh nghiệp và những đơn vị trực thuộc thực hiện đúng công tác giám sát, phân tích đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Hàng năm phải thi công kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân tích đầu tư những chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý để tỏ chức triển khai thực hiện.

Nhà đầu tư những dự án sử dụng nguồn vốn khác (không sử dụng vốn nhà nước) có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và phân tích dự án do mình thực hiện theo quy định; cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác những tài liệu báo cáo gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, tổng hợp và thực hiện báo cáo giám sát phân tích tổng thể đầu tư 6 tháng và hàng năm trên địa bàn; Chủ trì thi công kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, phân tích đầu tư.

Trường hợp những cơ quan, đơn vị không triển khai công tác giám sát, phân tích đầu tư và báo cáo đúng hạn UBND TP Hà Nội sẽ tham khảo xử lý vi phạm đối có thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ dự án theo quy định.


Goldenpeninsula.com – Theo VietTimes

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm