Hà Nội sẽ xây dựng các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung

Đây là tài liệu đưa ra ở phiên họp nghe báo cáo về nội dung thí điểm đầu tư 1 số khu thành thị nhà ở xã hội do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì diễn ra ngày 19/4 vừa qua.

Theo đây, để bù đắp phần tổng diện tích sàn thi công nhà ở xã hội còn thiếu, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất biện pháp phát triển 5 khu thành thị nhà ở xã hội tập trung ở 4 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì và Thường Tín, đã được Thành ủy thông qua, giao 1 số nhà đầu tư tìm hiểu lập quy hoạch chi tiết mật độ 1/500, đã được Thủ tướng chấp nhận về tiêu chuẩn ở Thông báo 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017.

Dự kiến, từ nay đến năm 2020, 5 khu này sẽ bổ sung dao động 1.800.000 m2 sàn nhà ở xã hội. Ngoài ra, cùng có việc sử dụng 1 phần quỹ đất thi công nhà ở xã hội trong 6 đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt để phát triển bổ sung nhà ở xã hội, sẽ bổ sung thêm dao động 2.237.500 m2 sàn để bù đắp phần tổng diện tích sàn còn thiếu.

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm