Hà Nội: Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1306/UBND-ĐT đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 13-3-2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép thi công và các thủ tục liên quan.

Theo đây, UBND đô thị giao các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch – Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy đô thị, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động rà soát trình tự, thời gian thực hiện thủ tục về cấp phép thi công và các thủ tục có liên quan; đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, báo cáo UBND đô thị trước ngày 30-4-2018.

Ảnh minh họa

Trước đây, ngày 13-3-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép thi công và các thủ tục liên quan.

Trong đây đề nghị: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương theo tính năng, nhiệm vụ được giao quán triệt sâu sắc mục tiêu và các tiêu chuẩn quy định ở các Nghị quyết của Chính phủ hàng năm liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia; tiếp tục chỉ đạo đúng thời hạn, có hiệu quả các biện pháp và nhiệm vụ quy định ở các nghị quyết; bổ sung để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hằng năm trên cơ sở các nội dung quy định ở chỉ thị này.


Goldenpeninsula.com – Theo Pháp luật Xã hội

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm