Hà Nội lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản là Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn đô thị.

Theo chọn lọc, Phó Chủ tịch UBND đô thị Nguyễn Doãn Toản là Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn đô thị. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế đô thị là Phó Trưởng ban.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo những đơn vị: Công an đô thị, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan đô thị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh đô thị, Văn phòng UBND đô thị, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Quyết định cũng nêu rõ, Trưởng Ban chỉ đạo đô thị chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối có Phó Trưởng ban và những ủy viên của Ban chỉ đạo. Các thành viên của Ban chỉ đạo đô thị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.

Cục Thuế đô thị là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo đô thị, có trách nhiệm bảo đảm những điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo đô thị và thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo đô thị phân công.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm