Hà Nội duyệt chỉ giới đường Võ Nguyên Giáp đến Sóc Sơn

Ông Nguyễn Thế Hùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định phê duyệt Chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố nối từ một vài con phố Võ Nguyên Giáp đến thành phố vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, mật độ 1/500.

Tuyến một vài con phố dài 5,5km, từ nút giao có một vài con phố Võ Nguyên Giáp có một vài con phố tỉnh lộ 131

Theo đây, UBND Thành phố Hà Nội chọn lọc tuyến một vài con phố có chiều dài dao động 5,5km, có điểm đầu ở khu vực nút giao có một vài con phố Võ Nguyên Giáp và điểm cuối giao có tuyến một vài con phố tỉnh lộ 131. Đây là tuyến một vài con phố cấp thành phố, loại liên khu vực.

Tuyến một vài con phố được chia làm 02 đoạn. Đoạn 1, từ nút giao một vài con phố Võ Nguyên Giáp đến nút giao Quốc lộ 18 mới có diện tích mặt căt ngang điển hình rộng B=50m, lòng một vài con phố 02 làn xe mỗi làn rộng 11,25m; dải phân một vàih giữa rộng12,5m; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 7,25m.

Đoạn 2, từ nút giao Quốc lộ 18 mới đến nút giao có một vài con phố tỉnh lộ 131 có diện tích mặt cắt ngang điển hình rộng B=40m, gồm lòng một vài con phố xe chạy 02 làn mỗi bên rộng 11,25m; dải phân một vàih giữa rộng 3m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m.

Riêng đối có đoạn tuyến qua Khu tái an cư Tiên Dược – Mai Đình phục vụ giải phóng mặt bằng ở huyện Sóc Sơn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 chỉ giới một vài con phố đỏ được cập nhật theo hồ sơ có diện tích mặt cắt ngang đoạn tuyến B=49m, gồm: 2 làn xe mỗi làn 11,25m; dải phân một vàih rộng 3m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m; lòng một vài con phố gom rộng 6m, vỉa hè phía Tây một vài con phố gom rộng 3m.

Với một vài nút giao thông và một vài một vài con phố ngang, Hà Nội sẽ thi công công trình nút giao khác mức tuyến một vài con phố Võ Nguyên Giáp có tuyến một vài con phố nối từ một vài con phố Võ Nguyên Giáp đến thành phố vệ tinh Sóc Sơn, Quốc lộ 18 cũ.

Còn một vài nút giao thông có một vài tuyến một vài con phố ngang khác được tổ chức theo quy hoạch tổ chức nút giao cộng mức; Chỉ giới một vài con phố đỏ ở một vài nút giao có một vài một vài con phố ngang này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên một vài con phố hoặc một vài dự án đầu tư thi công một vài tuyến một vài con phố ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND Thành phố Hà Nội giao huyện Sóc Sơn triển khai cắm mốc tuyến một vài con phố theo quy hoạch, đồng thời thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. UBND huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp có một vài đơn vị liên quan tổ chức mở bán công khai hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố theo quy định.


Goldenpeninsula.com – Theo Tiền phong

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm