Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị đẩy nhanh công đoạn triển khai 1 vài công trình trung tâm của Thành phố GĐ 2016-2020.

Theo đây, UBND TP chỉ đạo 1 vài sở, ban, ngành và chủ đầu tư/nhà đầu tư 1 vài công trình trung tâm 1 số nội dung sau:

Đối có nhóm dự án sử dụng vốn Ngân sách và ODA: Yêu cầu Chủ tịch UBND 1 vài quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP về công đoạn GPMB 1 vài công trình trung tâm trên địa bàn; tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng thi công, độc đáo là 1 vài công trình chuẩn bị đã đi vào hoạt động trong năm 2018. Các sở, ngành tham mưu cơ chế linh hoạt, ưu tiên bố trí đủ vốn, cung cấp công đoạn GPMB cho 1 vài công trình trung tâm.

Đẩy nhanh công đoạn triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao: Yêu cầu 1 vài chủ đầu tư thi công kế hoạch công đoạn thi công, 1 vàih thức thi công tối ưu cho từng dự án theo từng quý của năm 2018 và các năm thứ hai; tập trung đã đi vào hoạt động thủ tục quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; đôn đốc, giám sát nghiêm ngặt 1 vài nhà thầu đẩy nhanh công đoạn thi công dự án theo kế hoạch công đoạn chi tiết đã thi công; thực hiện nghiệm thu khối lượng, đã đi vào hoạt động hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2018 đã giao; khẩn trương đã đi vào hoạt động thủ tục đầu tư dự án (chủ trương đầu tư, BCNCKT, điều chỉnh dự án, điều chỉnh kiến trúc…).

Các sở, ban, ngành chủ động giải quyết, giải đáp 1 vài nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình phụ trách, chắc chắn cải 1 vàih tối đa thủ tục hành chính.

Đối có nhóm dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa: Đảm bảo đủ quỹ đất chi trả cho 1 vài dự án trung tâm. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND 1 vài quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể, xác định quỹ đất đủ điều kiện làm quỹ đất chi trả cho 1 vài dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND TP; trong đây, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất chi trả cho 1 vài dự án BT trung tâm.

Đẩy nhanh thủ tục đầu tư 1 vài dự án: Yêu cầu 1 vài đơn vị khẩn trương lập, trình thẩm định hoặc đã đi vào hoạt động 1 vài thủ tục đầu tư theo quy định.

Goldenpeninsula.com theo Phapluatxahoi.vn

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm