Hà Nội: Cho thuê 62.417 m2 đất thực hiện dự án khai thác cát ở Đông Anh

Hà Nội vừa chọn lọc cho Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt thuê 62.417m2 đất ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh để thực hiện Dự án khai thác cát làm chất liệu san lấp ở bãi nổi sông Hồng.

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 629/QĐ-UBND thu hồi 62.417m2 đất ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh cho Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt thuê để thực hiện Dự án khai thác cát làm chất liệu san lấp ở bãi nổi sông Hồng (giai đoạn 1).

Theo chọn lọc, hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; thời hạn thuê đất kể từ ngày ký chọn lọc cho thuê đất đến ngày 11/4/2023; thời gian thuê đất để khai thác (chỉ khai thác vào mùa khô) trong năm từ ngày 15/10 đến ngày 15/6 năm sau.Hà Nội cho thuê 62.417 m2 đất thực hiện dự án khai thác cát ở Đông Anh. Ảnh minh họa.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt có trách nhiệm điện thoại có sở, ngành liên quan để xác định đơn giá thu tiền thuê đất; làm thủ tục hợp đồng thuê đất; bàn giao mốc giới đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất sau khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và một vài nghĩa vụ tài chính đối có ngân sách nhà nước theo quy định; báo cáo định kỳ về việc khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản…

Đồng thời, phân tích tác động ảnh hưởng của việc khai thác đến dòng chảy, thoát lũ, an toàn giao thông, an toàn đê điều; thực hiện thủ tục ký quỹ cải tạo, bình phục môi trường và ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc công đoạn sử dụng đất chậm 24 tháng so có công đoạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng có mức tiền thuê đất đối có thời gian chậm công đoạn thực hiện dự án trong thời gian này.

Trong trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng, UBND đô thị thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền có đất.

Goldenpeninsula.com – Theo TN&MT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm