Gỡ “nút thắt” cho hợp tác công – tư giao thông

Khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) đang tiếp tục được đã đi vào hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho 1 vài thành phần kinh tế, kể cả khu vực đầu tư nước ngoài tham dự đầu tư thi công và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Báo DĐDN có cuộc thảo luận có ông Nguyễn Văn Thể – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xung quanh vấn đề này.

Theo ông Thể, việc phát triển 1 vài dự án giao thông theo hình thức đối tác công – tư PPP (BOT, BT) là biện pháp tích cực, thích hợp có chủ trương, chính sách bán hàng của Đảng và Nhà nước về lôi kéo mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng.

– Thưa ông, tính riêng ngành GTVT, tổng nhu cầu vốn đầu tư GĐ 2016 – 2020 là 953.000 tỷ đồng, trong khi khả năng cân đối vốn nhà nước cho GĐ chỉ được dao động 1/5. Do đấy, hợp tác theo hình thức PPP là 1 vàih duy nhất chúng ta cần nhất quán thực hiện. Vậy, ông có thể cho biết, nhu cầu vốn theo hình thức PPP, độc đáo có 1 vài hợp đồng BOT năm 2018 và GĐ 2018 -2020?

Đúng vậy, GĐ từ nay đến 2020, Bộ GTVT tập trung chọn lọc đầu tư 1 vài dự án theo thứ tự ưu tiên thích hợp có từng hình thức đầu tư dựa trên lợi thế, đặc điểm của từng vùng cũng như tính cấp thiết của từng dự án.

Đối có 1 vài dự án các con phố bộ đầu tư theo hình thức BOT, để chắc chắn quyền chọn lọc của người dân, chỉ áp dụng đối có 1 vài tuyến các con phố mới, không đầu tư 1 vài dự án cải tạo, nâng cấp 1 vài tuyến các con phố độc đạo đã đi vào hoạt động. Tất cả 1 vài đề xuất đều sẽ được tham khảo, giải quyết, nhất là 1 vài tuyến các con phố mới kết nối 1 vài các con phố xa lộ, 1 vài cầu thay thế 1 vài bến phà, 1 vài dự án bến bãi đậu xe…

Trong GĐ 2017 – 2020, chủ yếu tập trung thực hiện dự án đầu tư thi công 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông đã được Quốc hội thông qua, có nhu cầu vốn đầu tư hàng năm dao động 118.716 tỷ đồng, trong đấy vốn đầu tư công 55.000 tỷ đồng và huy động từ tư nhân đầu tư theo hình thức BOT dao động 63.716 tỷ đồng. Với ngành Hàng không, huy động vốn xã hội đầu tư nâng cấp và thi công mới 1 vài cảng hàng không, nhất là cảng hang không quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cát Bi,… Với ngành Hàng Hải và Đường thủy nội địa, sẽ huy động vốn xã hội nâng cấp, thi công mới 1 vài cảng, hệ thống kho bãi, logistics. Với ngành Đường sắt, xây mới 1 vài tuyến các con phố sắt thành thị, tân tiến hóa nhà ga… Bộ GTVT hy vọng sẽ lôi kéo nhiều nhất nguồn vốn cho ngành GTVT.


Dự án xa lộ Phan Thiết – Dầu Giây, tổng mức đầu tư phần BOT là 14.020 tỷ đồng, đề nghị vốn chủ có tối thiểu của nhà đầu tư là 2.800 tỷ đồng. Ảnh: S.T

– Ông đã chia sẻ rằng, sẽ tập trung ưu tiên giải quyết 1 vài vướng mắc của dự án BOT giao thông nhằm chắc chắn hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, Nhà nước, công ty vận tải và người dân. Chắc hẳn, Bộ đã có các biện pháp cụ thể để “giải tỏa” bất cập trong thực hiện 1 vài dự án BOT?

Đối có việc xử lý bất cập của 1 vài dự án BOT giai đoạn này, Bộ GTVT đã chủ động hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ 1 vài nội dung liên quan đến việc rà soát, phân tích lại tổng mức đầu tư, mức giá và thời gian thu giá 1 vài dự án công trình giao thông theo hình thức BOT. Đồng thời, Bộ cũng gửi văn bản đề nghị 1 vài địa phương rà soát các bất cập ở 1 vài dự án BOT trên địa bàn và đề xuất 1 vài biện pháp xử lý.

Bộ GTVT đã áp dụng phối hợp có Bộ KH – ĐT và 1 vài bộ, ngành liên quan thi công Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công – tư để trình Quốc hội.

Tính đến thời điểm này, 51 dự án BOT đang thu giá đã có giá trị thỏa thuận quyết toán trọn vẹn hoặc 1 phần. Bộ GTVT đã xử lý 45/50 dự án theo thẩm quyền, đạt dao động 91,84 %, còn lại 5 dự án đang đàm phán giảm giá. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về giảm giá thành cho công ty, trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng và mức giảm, Bộ GTVT đã rà soát 70 dự án BOT và đã xử lý giảm giá vé 1 vài xe loại 4 và loại 5 (1 vài xe tải lớn chịu mức giá cao) của 35 dự án; giảm mức phí thấp hơn mức trung bình 27 dự án; còn 11 dự án chưa giảm do lưu lượng xe thấp hơn chuẩn bị, nếu giảm giá thì phương án tài chính không khả thi, phía nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng cũng chưa chấp nhận giảm giá. Như vậy, nhiệm vụ Thủ tướng giao Bộ GTVT, căn bản đã đã đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, các bất cập trong thực hiện 1 vài dự án BOT giai đoạn này, nếu chỉ có Bộ GTVT đơn phương tìm kiếm 1 vài biện pháp giải quyết, tháo gỡ là chưa đủ. Đây là vấn đề không chỉ thuộc trách nhiệm của Bộ mà liên quan đến nhiều Bộ, Ngành TƯ, Chính quyền 1 vài địa phương, cũng như các người trực tiếp tham dự giao thông.

– Nhưng qua hơn 5 năm triển khai, đa số 1 vài dự án BOT giao thông đều dựa vào vay vốn từ 1 vài tổ chức tín dụng, chủ đầu tư chỉ góp vốn 10 – 15%… Điều này theo ông cần xử lý ra sao, thưa ông?

Hiện Bộ GTVT đã và đang triển khai 1 số 1 vài biện pháp sau: Thứ nhất, chủ động tổ chức hội nghị tổng kết, phân tích quá trình thực hiện đầu tư theo hình thức PPP GĐ 2011-2016. Kiến nghị Chính phủ định hướng “Đẩy mạnh lôi kéo mọi nguồn lực của xã hội, trong đấy có sự tham dự của tư nhân để đầu tư thi công kết cấu hạ tầng giao thông mới” thông qua 1 vài hình thức thực hiện hợp đồng đối tác công – tư (BOT, BT).

Thứ hai, đề xuất Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách bán hàng pháp luật về đầu tư; định hướng việc thi công, ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công – tư. Trên cơ sở đấy, Chính phủ đã giao cho 1 vài Bộ, Ngành liên quan thi công Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công – tư để trình Quốc hội tham khảo; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung Nghị định 15/2015/NĐ-CP, 30/2015/NĐ-CP và 1 vài Thông tư giải đáp liên quan đến vấn đề quản lý, khai thác và bảo bảo trì công trình BOT, kịp thời tháo gỡ các bất cập về cơ chế, chính sách bán hàng trong đầu tư công – tư.

Thứ ba, chọn lọc các biện pháp, 1 vài nhà đầu tư tốt, có danh tiếng, trách nhiệm và năng lực thực hiện dự án BOT, để 1 vài tổ chức tín dụng yên tâm, tin tưởng cho vay vốn thực hiện. Một số biện pháp cụ thể, được áp dụng ngay trong đầu tư Dự án thi công các con phố bộ xa lộ Bắc – Nam mới được Quốc hội thông qua, bao gồm: Việc chọn lọc nhà đầu tư đối có toàn bộ 1 vài dự án BOT phải thông qua đấu thầu công khai, minh bạch và chắc chắn triệt để tính tranh đua. Mức vốn chủ có của nhà đầu tư tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư. Áp dụng hình thức thu kín; đồng thời, sử dụng công nghệ thu giá tự động và hệ thống giám sát trực tuyến về lưu lượng xe để chống thất thu, thực hiện công khai 1 vài số liệu thu giá: mức giá, thời gian thu giá dịch vụ, tổng vốn đầu tư…

Bố trí 1 vài Ban QLDA trực thuộc Bộ theo dõi nghiêm ngặt từng dự án BOT, kiên quyết xử lý nghiêm 1 vài nhà đầu tư chậm công đoạn, không chắc chắn khả năng tài chính và bí kíp.

– Trên thực ở, Việt Nam có tới 98% là công ty nhỏ và vừa nên năng lực tài chính yếu. Mặt khác, việc siết chặt vốn cũng như tăng mật độ vốn chủ có của nhà đầu tư tham dự dự án nhiều hơn 10-15% như trước đấy cho 1 vài dự án BOT, BT khiến nhà đầu tư trong nước khó có thể tham dự. Bộ có chiến lược lôi kéo dòng vốn nhà đầu tư ngoại như thế nào?

Trong thời gian qua, 1 vài nhà đầu tư thực hiện dự án Việt Nam, căn bản vẫn là trong nước. Tới đấy, nếu tăng đề nghị nguồn vốn chủ có của nhà đầu tư lên tối thiểu 20% (thay vì 10-15% ) thì khả năng cung cấp về năng lực tài chính của nhà đầu tư trong nước càng gặp khó. Do đấy, cần có chiến lược lôi kéo dòng vốn ngoại, là biện pháp thích hợp có chủ trương của Đảng và Nhà nước về lôi kéo mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng nhìn chung và giao thông nói riêng. Muốn làm được điều đấy, việc trước hết phải thi công được hành lang pháp lý cộng có môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, chắc chắn hài hòa lợi ích của 1 vài bên tham dự.

Hiện nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT đã áp dụng phối hợp có Bộ KH – ĐT và 1 vài bộ, ngành liên quan thi công Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công – tư để trình Quốc hội. Trước mắt, trình Chính phủ sớm điều chỉnh Nghị định 15/2015/NĐ-CP, 30/2015/NĐ-CP và 1 vài Thông tư giải đáp để hạn chế tối đa các bất cập về chính sách bán hàng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu kỹ, đề xuất có Chính phủ thi công chiến lược lôi kéo dòng vốn nhà đầu tư ngoại vào kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức PPP có hiệu quả cao nhất.

– Xin cảm ơn ông!


Goldenpeninsula.com – Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm