Giữ nguyên lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của một số tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định ứng dụng trong năm 2018 đối có dư nợ của một số khoản cho vay ưu đãi nhà ở xã hội vẫn giữ nguyên 5% như năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 117/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của một số tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định ở Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đây, mức lãi suất cho vay ưu đãi của một số tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định ứng dụng trong năm 2018 đối có dư nợ của một số khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100 là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay ưu đãi theo Quyết định mới này vẫn không một sốh tân so có Quyết định 48, là 5%/năm.

Mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội vẫn giữ nguyên 5%

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc một số thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt Nam an cư ở nước ngoài tham dự đầu tư phát triển nhà ở thương mại; đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, phân phối cho một số đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân đầu tư thi công nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, phân phối cho một số đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

3. Các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước và một số tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay Thứ nhất. Trường hợp bạn có nhu cầu vay có thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận có ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Goldenpeninsula.com – Theo ANTĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm