Giao đất cho nhà đầu tư phải qua đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất

Thừa ủy quyền Chính phủ, chiều 12-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trình bày dự án Luật Quản lý phát triển thành phố ở phiên họp của UBTVQH

Khu đất 23 Lê Duẩn, TPHCM được bán đấu giá. Ảnh: THÀNH TRÍ

Ông Phạm Hồng Hà cho biết, dự thảo Luật có 7 chương, 66 điều, quy định về quản lý phát triển thành phố gồm: quản lý hệ thống thành phố; phát triển thành phố theo quy hoạch; đầu tư phát triển thành phố; nguồn lực tài chính phát triển thành phố; quản lý nhà nước và sự tham dự của những tổ chức, cá nhân trong phát triển thành phố.

Trong đây, liên quan đến nguồn lực tài chính phát triển thành phố, người đứng đầu ngành Xây dựng cho biết, có mục tiêu thể chế hóa chính sách bán hàng phong phú hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển thành phố có việc quy định bổ sung phương thức và hình thức huy động nguồn lực tài chính, trong đây có 1 số hình thức được quy định mới hoặc làm rõ hơn, bao gồm chuyển quyền phát triển thành phố; huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư; góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất.

“Chuyển quyền phát triển thành phố là 1 công cụ mới được quy định trên cơ sở làm rõ quyền bề mặt theo pháp luật về dân sự, quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai và khai thác không gian theo pháp luật về quy hoạch thành phố và thi công. Quy định thực hiện chuyển quyền phát triển thành phố giữa những bên liên quan trong dự thảo Luật nhằm khai thác thêm nguồn thu ngân sách cho phát triển thành phố”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giải đáp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày dự án Luật Quản lý phát triển thành phố

Về khai thác sử dụng đất trong những dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và thi công chuyển giao (BT), dự thảo Luật quy định tiêu chuẩn việc giao đất cho nhà đầu tư phải thông qua những hình thức đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác tối đa giá trị đất thành phố.

Về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất khi thực hiện những dự án cải tạo, chỉnh trang thành phố, dự thảo Luật quy định quy trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch thành phố, đất đai và thi công.

Dự thảo Luật quy định nguồn lực từ những phương thức huy động nêu trên, sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước được cân đối bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công, thực hiện chương trình phát triển thành phố và đầu tư thi công kết cấu hạ tầng thành phố.

Về quản lý nhà nước về phát triển thành phố, dự thảo Luật quy định rõ phạm vi trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa những Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân những cấp trong quản lý phát triển thành phố, độc đáo trong đầu tư hạ tầng thành phố và cung cấp dịch vụ công cộng; thu thập số liệu, thi công cơ sở dữ liệu, quy trình báo cáo…

Bên cạnh đây, dự thảo Luật cũng đã quy định về nội dung của hệ thống cơ sở dữ liệu và tài liệu quản lý phát triển thành phố; nội dung giám sát, phân tách quá trình phát triển thành phố; trách nhiệm của những cơ quan Chính phủ trong giám sát, phân tách và báo cáo về quá trình phát triển thành phố.


Goldenpeninsula.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm