Giảm diện tích quy hoạch 2 khu công nghiệp tại Đồng Nai

Bộ Kế hoạch-Đầu tư vừa trình Thủ tướng việc điều chỉnh giảm qui mô quy hoạch KCN công nghệ cao Long Thành từ 500ha xuống còn 410,3ha và KCN Amata mở rộng từ 161ha xuống còn 27,2ha.KCN công nghệ cao Long Thành

Đối có KCN công nghệ cao Long Thành đã được Thủ tướng chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN từ năm 2009, có qui mô 500ha. CTCP Amata Việt Nam và Công ty Amata VN Public Limited (Thái Lan) đã thành lập CTCP thành thị Amata Long Thành để thực hiện dự án KCN công nghệ cao Long Thành có diện tích 410,31ha.

Phần qui mô còn lại theo quy hoạch 89,69 ha hiện có nhiều hộ dân sinh sống, nên UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh giảm phần qui mô này khỏi quy hoạch.

Đối có KCN Amata mở rộng có qui mô quy hoạch ban đầu 180ha, đến năm 2014 được giảm xuống còn 161ha, gồm khu A (27,2ha), khu B và C (133,8ha), trong đây khu B, C có một vài cơ sở sản xuất xen kẽ có dân cư nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tất cả qui mô 161ha rất gặp khó,.

Vì vậy tỉnh Đồng Nai kiến nghị giảm qui mô KCN Amata mở rộng xuống còn 27,2ha.


Goldenpeninsula.com – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm