Gần 4 tỷ USD đổ vào bất động sản trong 3 tháng

Với gần 4 tỷ USD vốn đăng ký kinh doanh, BĐS là lĩnh vực lôi kéo nhiều vốn FDI nhất trong quý I. Mỗi công ty BĐS đăng ký mới có số vốn dao động 65 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa mở bán tình hình đăng ký công ty trong quý I. Trong một số ngành nghề, BĐS tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất có gần 80.000 tỷ đồng.

Cùng kỳ năm ngoái có 924 công ty thành lập mới trong lĩnh vực BĐS có tổng số vốn dao động 60.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm nay, 1.226 công ty thành lập mới trong lĩnh vực này có số vốn gần 80.000 tỷ đồng. Vốn đổ vào BĐS đã tăng tới 32% so có cộng kỳ.

Vốn đổ vào BĐS cũng chiếm tới trên 1/4 tổng lượng một số công ty thành lập mới đổ vào nền kinh tế trong quý I. Tính trung bình, mỗi công ty kinh doanh BĐS đăng ký số vốn là 65 tỷ đồng.

Xếp sau là thi công có trên 42.000 tỷ đồng và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có trên 38.000 tỷ đồng.

Công nghiệp chế biến, chế tạo lôi kéo gần 29.000 tỷ đồng, sản xuất bán điện, nước, ga gần 20.000 tỷ đồng.

Trong quý I, tổng số công ty thành lập mới và quay trở lại vận hành của cả nước là trên 35.200 có hơn 26.700 thành lập mới và trên 8.400 quay trở lại vận hành.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 3 tháng qua là 763.964 tỷ đồng. Vốn đăng ký của công ty thành lập mới chiếm 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của một số công ty một sốh tân tăng vốn là 485.475 tỷ đồng.

Trung bình mỗi công ty thành lập mới trong lĩnh vực BĐS có số vốn đăng ký dao động 65 tỷ đồng. Ảnh: Lê Quân.

Về số công ty đăng ký, lượng công ty tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ôtô, xe máy (9.218 công ty); thi công (3.599 công ty); công nghiệp chế biến, chế tạo (3.265 công ty)…

Ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy có số lượng công ty đăng ký nhiều nhất so có cả nước.

Về số lao động đăng ký, công nghiệp chế biến, chế tạo lôi kéo nhiều nhất có 78.422 lao động. Tiếp sau đó là bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy (50.000 lao động); thi công (gần 25.000 lao động)…

Cũng theo Bộ KH&ĐT, số công ty tạm ngừng vận hành không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước trong quý I là 8.115 công ty, giảm 24,1% so có cộng kỳ năm trước. Ngoài ra có 3.321 công ty đã đi vào hoạt động thủ tục giải thể.

Goldenpeninsula.com – Theo Zing

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm