Dự thảo luật đặc khu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh một loạt nội dung mới

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý 1 vài khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết kể từ sau kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có gần 1 tháng làm việc có Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung dự thảo luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (dự thảo luật đặc khu). Trong dự thảo lần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 1 số điều chỉnh quan trọng. Hiện dự thảo đang lấy ý kiến 1 vài bộ ngành và cơ quan liên quan.


Thành lập Hội đồng đặc khu, tối đa 11 người

Theo ông Đông, dự thảo luật đặc khu lần này đã tiếp thu ý kiến của 1 vài đại biểu Quốc hội đối có phương án Trưởng đặc khu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ về việc đã đi vào làm việc thêm mô hình này so có dự thảo đã trình.

Cụ thể là việc thành lập Hội đồng đặc khu. Hội đồng do Thủ tướng thành lập, có cơ chế khác có Hội đồng nhân dân giai đoạn này. Hội đồng có 3 công dụng chính, gồm:

Một là là giải đáp phản biện ép buộc đối có 1 vài vấn đề lớn của đặc khu như: quy hoạch, chiến lược phát triển, phê duyệt kinh tế xã hội, ban hành văn bản pháp quy… “Đây là các vấn đề lớn, ép buộc phải xin ý kiến Hội đồng đặc khu. Tất nhiên thẩm quyền chọn lọc vẫn là Trưởng đặc khu. Hội đồng này gồm tối đa 11 người, gồm đại diện nhà khoa học, nhà kinh tế, nhà đầu tư chiến lược và cùng đồng công ty”, ông Đông nói.

Chức năng thứ hai là kịp thời cảnh báo cho Trưởng đặc khu trong 1 vài chọn lọc. “Trưởng đặc khu có quyền ra chọn lọc, nhưng nếu thấy sai, Hội đồng đặc khu có thể báo cáo để cảnh báo, nhằm kip thời tránh sai lầm”.

Chức năng thứ ba là độc lập báo cáo, phân tích làm việc quản lý của Trưởng đặc khu. “Hội đồng do Thủ tướng lập và báo cáo trực tiếp có Thủ tướng. Nếu Trưởng đặc khu có các chọn lọc chưa thích hợp, Thủ tướng có thể 1 vàih chức”, ông Đông cho hay.

Cũng theo ông Đông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định rất rõ trong dự thảo cơ chế giám sát: hàng năm tiếp dân như thế nào, bao nhiêu ngày để đăng tải 1 vài chọn lọc của Trưởng đặc khu lên 1 vài phương tiện tài liệu đại chúng…

“Ví dụ chọn lọc về đấu thầu, chỉ định thầu… sau 1 – 2 ngày là phải gửi lên. Cơ chế giám sát này thực chất hơn, kịp thời hơn. Hiện Bộ đã báo cáo Chính phủ làm theo phương án này”, ông Đông tài liệu.

Bổ sung mô hình khu thương mại tự do

Một trong các nội dung quan trọng của dự thảo luật đặc khu là phương án giao đất và cho thuê đất đến 99 năm. Đây là nội dung rất được quan tâm vì liên quan đến an ninh quốc phòng.

Theo ông Đông, Chính phủ hiện vẫn mong muốn thời hạn giao và cho thuê đất đến 99 năm. Tuy nhiên thời hạn này chỉ ứng dụng có 1 vài dự án cung cấp về diện tích, thích hợp có chiến lược phát triển từng đặc khu và do Thủ tướng chọn lọc.

“Tại sao chúng ta phải cố giữ thời hạn 99 năm? Thứ nhất là như Chính phủ đã trình trước đấy, là để chắc chắn tranh giành. Thứ 2, quan trọng hơn là thông điệp. Khi chúng ta đưa ra cái này, báo chí quốc tế đã tiếp cận có chúng tôi, vì vậy nếu chúng ta 1 vàih tân thì nó không còn tính đặc biệt nữa”, ông Đông nhấn mạnh.

Ngoài nội dung trên, ông Đông cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đã đi vào làm việc, bổ sung 1 vài chính sách bán hàng mới, hiện đã trình Ủy ban Pháp luật để 1 vài cơ quan khác có ý kiến.

“Ví dụ chúng tôi bổ sung mô hình khu thương mại tự do. Hiện nay chúng ta có khu phi thuế quan rồi nhưng chính sách bán hàng chưa rõ nên trong luật sẽ bổ sung khu thương mại tự do, gắn có cảng biển và sân bay để tranh giành có quốc tế.

“Ngoài ra chúng tôi bổ sung thêm 1 số cơ chế về đất đai. Chính sách đất đai trong đặc khu là thấp hơn so có hiện hành. Cái này chúng tôi trước đấy đã làm rồi nhưng hiện đang tiếp tục rà soát.

“Việc miễn tiền thuê đất, chúng tôi đã điều chỉnh, kể cả nhà đầu tư chiến lược cũng được miễn không quá 30 năm, nhưng không quá 1/2 thời gian hoạt đọng của nhà đầu tư để chắc chắn chúng ta có nguồn thu cho đặc khu. Cái nữa là chính sách bán hàng ưu đãi về đất đai cho Phú Quốc sẽ giảm hơn so có Vân Đồn hay Bắc Vân Phong ở vì đất đai ở đấy không còn nhiều. Ngoài ra chúng ta đã đi vào làm việc hơn cơ chế nhà đầu tư được hưởng ưu đãi nhưng mà phải thực hiện dự án”, ông Đông cho biết.

Chỉ có 3 chức danh là công chức, còn lại là hợp đồng

Một nội dung đáng chú tâm, theo ông Đông, là dự thảo luật đặc khu đã bổ sung rõ hơn về công chức hợp đồng.

Theo đây chỉ có Trưởng đặc khu, Trưởng cơ quan chuyên môn, Trưởng khu hành chính là công chức như hiện hành, còn toàn bộ 1 vài cấp khác là công chức hợp đồng.

“Công chức hợp đồng là các người được Trưởng đặc khu kí hợp đồng để thực hiện 1 vài nhiệm vụ theo địa điểm được giao và được trả thu nhập trên cơ sở kết quả công việc. Nếu không làm được thì có thể bị thay thế”, ông Đông nói.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamfinance

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm