Dự án Nha Trang Sao bị thu hồi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu UBND tỉnh tham khảo, cho thực hiện những thủ tục chấm dứt làm việc và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án Công viên văn hóa, vui chơi, thể thao Nha Trang Sao.

Theo đây, sau khi thu hồi dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tỉnh giao những Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh để xử lý về đất, mặt nước, những nghĩa vụ thuế, tài chính và thanh lý dự án đã nêu.

Dự án Nha Trang Sao được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Nha Trang Sao từ tháng 3/2012. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án không những liên tục phát triển chậm độ, mà còn tự ý san lấp bãi biển và mặt nước cả hai danh thắng quốc gia Hòn Chồng – Hòn Đỏ và vịnh Nha Trang, tổng diện tích san lấp lên tới 23.000 m2.

Dự án từng bị phạt hành chính vì phát triển chậm độ (hồi tháng 6/2017), bị dừng làm việc (tháng 8/2017). Đặc biệt, khi lập phương án điều chỉnh, chủ đầu tư bị Hội kiến trúc sư Khánh Hòa phát hiện cóp nhặt báo cáo phân tách tác động môi trường từ 1 dự án sân golf khác.

Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa đều khẳng định, việc chấm dứt làm việc của của Dự án Nha Trang Sao để bảo vệ di tích quốc gia Hòn Chồng – Hòn Đỏ và vịnh Nha Trang là đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và Luật Đầu tư.


DiaOcOnlline.vn – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm